Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ședința comisiilor de specialitate


În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7-446 din 21.11.2016, la data de 25.11.2016, ora 10.00 este convocată ședința a 10-a(etraordinară) a Consiliului orășenesc Căușeni.

Comisiile de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni se vor întruni după cum urmează:

- 24.11.2016, ora 14.00- comisia drept, administrare publică locală și relații internaționale

- 23.11.2016, ora 15.00- comisia educație, tineret, sport, cultură, protecție socială și muncă

- 23.11.2016, ora10.00 - comisia economie, buget și finanțe

                                      -  comisia pentru agricultură, industrie și relații funciare

 

 


Ședința consiliului orășenesc Căușeni


DISPOZIȚIA nr. 02/1-7-446

din 21 noiembrie 2016

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 10-a

extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 10-a extraordinară a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 25.11.2016, la orele 10.00, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la scutirea de plată pentru frecventarea instituției preșcolare.

Raportor: Elena Muntean,contabil-șef al Primăriei or. Căușeni.

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Raportor: Muntean Elena, contabil-șef al Primăriei or.Căușeni.

3.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei terenurilor.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

4.Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

5.Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimarul or. Căușeni.

6.Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiei.

Raportor: Victor Lebedev, viceprimar al Primăriei or. Căușeni.

7.Cu privire darea în folosință a unui teren proprietate publică.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

8.Cu privire la cererea prealabilă cet. Turicenco Anastasia.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

9.Cu privire la Sesizarea Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

10.Cu privire la scimb de terenuri.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

11.Cu privire la anularea titlurilor de autentificare a deținătorilor de teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

12.Cu privire la atribuirea unor sectoare de teren pentru construcţia casei de locuit.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

13.Cu privire la elaborarea planulurilor geometrice în scopul formării bunulurilor immobile.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

14.Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

15.Cu privire la separarea unui teren.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

16.Cu privire la vînzarea terenului aferent.

Raportor: Boișteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căușeni.

17.Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor cărora li se repartizează lemne de foc.

Raportor: Grigore Repeșciuc, primarul or. Căușeni.

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar