Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ziua Internațională a Oamenilor în Etate


Categoria: ---       Data: 30-09-2016, 10:09

,, Stimați concetățeni, părinți și bunei, seniori ai neamului nostru,

a devenit deja o tradiţie frumoasă ca la 1 octombrie să celebrăm Ziua internațională a oamenilor în etate, sărbătoare dedicată celor care poartă pe chip înţelepciune şi lumină, iar în suflet putere și credință, înglobînd adevăratul sens al experienței și al gratitudinii.

Cu acest prilej, vin să îmi exprim profunda recunoștință pentru toți cei care prin activitatea de o viață, au contribuit la bunăstarea întregii societăți și s-au dedicat creării viitorului. Dumneavoastră ați format generații, ați clădit istoria neamului și rămîneți a fi rădăcinile continuității.

Vă adresez cele mai sincere urări de bine, Vă doresc să aveţi parte de multă sănătate, pace, bunăstare și ani îndelungaţi, respect şi dragoste din partea celor apropiaţi, aprecierea celor din jur, atitudini generoase din partea generaţiilor tinere, iar grija celor din jur să vă bucure din plin.


Cu respect,

Primarul or. Căuşeni Grigore Repeşciuc

 


Concurs


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 24-09-2016, 15:27

 

 

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7-387

din 23 septembrie 2016

 

 

Cu privire la anunțarea conscursului pentru

ocuparea funcției publice temporar vacante

 

Avînd în vedere Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009 ,,privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –CVI din 04 iulie 2008,, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 29 (1) lit.c), 32 (1), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:

⦁ Se anunță cuncurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de arhitect-șef al Primăriei or. Căușeni

⦁ Se aprobă textul anunțului pentru ocuparea funcției temporar vacante ce urmează a fi plasat pe pagina WEB și pe panoul informativ a Primăriei or. Căușeni (conform anexei).

⦁ Prezenta Dispoziție se aduce la cunoștință subiecților interesați prin plasarea pe pagina WEB și prin intermediul mijloacelor de informare în masă și afișare

 

Primar Grigore Repeșciuc

 


Locuri pentru afișaj electoral


Categoria: Noutăți       Data: 6-09-2016, 06:55În conformitate cu dispoziția primarului nr. 02/1-7- 370 din 01.09.2016

1. Se permite partidelor, fracțiunilor politice și concurenților independenți amplasarea panourilor și afișaj electoral de publicitate pentru alegerile președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016 în următoarele locuri:

- panoul informativ din bd. Mihai Eminescu, 9

-panourile de publicitate din or. Căușeni

- vitrinele unităților de comerț și Moldtelecom, transport public(cu acordul proprietarilor)

2. Se stabilesc următoarele locuri de desfășurare a întrunirilor cu alegătorii:

- piața Voluntarilor, bd. Mihai Eminescu

-piața centrală, str. Alexei Mateevici

- piața Iurie Noroșian, str. Ștefan cel Mare și Sfînt

piața de la gara feroviară

- scuarul ,, Ion Creangă,, str. Unirii

- parcul central, bd. Muhai Eminescu

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar