Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

decizii ale consiliului orăşenesc Căuşeni din data de 26.08.2014


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 9-09-2014, 07:07

 

 

                                            

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.9/1

din  26 august 2014

 

Cu privire la organizarea învăţămîntului

preşcolar  stabilirea programul de activitate

şi clasificarea instituţiilor preşcolare

din or. Căuşeni

         În conformitate cu art. 17(5) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21.07.1995, în baza capit.VI din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XV din 23.12.2005, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice nr. 381 din 13.04.2006, în temeiul art. 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 347-XV din 18.07.2003 şi art.3,4,5(1); 7,14(1),(2); 19(3); 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

  1. Se stabileşte că învăţămîntul preşcolar din or. Căuşeni este organizat  conform Anexei nr. 1, parte integrală a prezentei Decizii.
    1. Se stabileşte programul de activitate a grădiniţelor-creşă în cadrul săptămînei de lucru   de 5 zile a cîte 10,30 ore zilnic, în intervalul orelor 730-1800.
    2. Se atribuie instituţiilor preşcolare din or. Căuşeni categoriile de clasificare conform Anexei nr. 2 a pezentei Decizii.
    3. Pentru copiii cu vîrsta de pînă la 3 ani părinţii vor achita taxa pentru alimentaţie a cîte 13,20 lei pe zi. Restul cheltuielilor pentru întreţinerea acestor copii vor fi achitaţi din contul surselor bugetului Primăriei.
    4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc

6.   Prezenta decizie se comunică :

- Direcţiei finanţe a Consiliului raional Căuşeni;

- Direcţiei Învăţămînt a Consiliului raional Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

          - Instituţiilor preşcolare din subordinea Primăriei or. Căuşeni;

          - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                  PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

             Alexandru PREANICOV                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                           Ala CUCOŞ-CHISELIŢA

                                                    

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI                              

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

D E C I Z I E  nr.9/13

din 26 august 2014

 

Cu privire la abrogarea unei Decizii

 a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

Avînd în vedere:

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei la Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014,

       În  conformitate cu art., art. 13(1), 18(2), 19(5), 59, 61  din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,

       în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14 (2), 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se abrogă Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/33 din 28.05.2014, „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.3/1 din 24.01.2014 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2014”.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

- Direcţiei finanţe a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

- locuitorilor oraşului Căuşeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

                    PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

             Alexandru PREANICOV                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                        SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                        Ala CUCOŞ-CHISELIŢA

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar