Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Achiziţii publice


Categoria: Noutăți       Data: 27-06-2014, 10:03

La data de 07 iulie 2014, ora 10.00, incinta primăriei  oraşului Căuşeni va avea loc licitaţia publică pentru reparaţia drumurilor "Străzile Poleanicichin, Ana şi Alexandru, Dimitrie Cantemir, bulevardul Eminescu" din sursele Fondului Rutier al  Republicii Moldova


comunicat informativ


Categoria: Noutăți       Data: 27-06-2014, 09:30

Primăria oraşului Căuşeni anunţă, pentru data de 08 iulie 2014, ora 14.00, în incinta primăriei, desfăşurarea  licitaţiei cu strigare de vînzare-cumpărare a ternurilor proprietate publică:

 

 

 

suprafaţa de 14,8 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227219, destinat Grădină; cu preţ 179235 lei

suprafaţa de 0,2 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227224, destinat Gradini; cu pretul initial de -2500 lei.

suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210453, destinat Gradini; cu pretul initial de- 5500 lei.

suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 270110066, destinat agricol; cu pretul initial de- 4000 lei.

suprafaţa de 0,013 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701224298, destinat construcţiei; preţul de vînzare 16795 lei.

suprafaţa de 0,065 ha, amplasat în or. Căuşeni str. Alba Iulia, f/n, nr. cadastral 2701209272, destinat teren neproductiv, cu preţul iniţial de - 780 lei.

suprafaţa de 0,04 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210456, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 51680 lei.

suprafaţa de 0,0021 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210458, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2800 lei.

suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701208359, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2400 lei.

suprafaţa de 15 ha, amplasat în extravilan or. Căuşeni, nr. cadastral 2701101263, destinat agricol, cu preţul iniţial de - 162100 lei.

suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701318233, destinat teren grădină, cu preţul iniţial de - 6000 lei.

suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701107067, destinat teren agricol, cu preţul iniţial de - 2500 lei.

banzine acvatice:

suprafaţa de 2,158 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701220290, fondul apelor, preţul iniţial de – 4022 lei;

suprafaţa de 2,0679 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 27012315035, fondul apelor, preţul iniţial de - 3855 lei;

suprafaţa de 3,4099 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701202776, fondul apelor, preţul iniţial de – 6354 lei;

suprafaţa de 5,1076 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701111002, fondul apelor, preţul iniţial de - 9200 lei;

terenuri proprietate publică:

suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni şos. Tighinei, f/n, nr. cadastral 2701224296, destinat construcţiei, preţul ineţial de 5168 lei.â

suprafaţa de 0,0052 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701205346, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 680 lei.

suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701218381, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 300 lei.

suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214382, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214379, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

 

 

 

 

 


Decizia cu privire la scoaterea la licitaţie a terenurilor


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 27-06-2014, 09:14

D E C I Z I E nr.5/10

din 28 mai 2014

 

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

 

În conformitate cu art. 10 alin. (10) a Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 – XIII din 25.07.1997 şi a Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, art. 14 alin. (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

I. Se permite scoaterea la licitaţie funciară şi bunurilor imobile proprietatea publică:

1.1. cu suprafaţa de 14,8 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227219, destinat Grădină; cu pretul initial de -179235 lei.

1.2. cu suprafaţa de 0,2 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227224, destinat Gradini; cu pretul initial de -2500 lei.

1.3. cu suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210453, destinat Gradini; cu pretul initial de- 5500 lei.

1.4. cu suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 270110066, destinat agricol; cu pretul initial de- 4000 lei.

1.5. cu suprafaţa de 0,013 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701224298, destinat construcţiei; preţul de vînzare 16795 lei.

1.6. cu suprafaţa de 0,065 ha, amplasat în or. Căuşeni str. Alba Iulia, f/n, nr. cadastral 2701209272, destinat teren neproductiv, cu preţul iniţial de - 780 lei.

1.7. cu suprafaţa de 0,04 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210456, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 51680 lei.

1.8. cu suprafaţa de 0,0021 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210458, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2800 lei.

1.9. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701208359, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2400 lei.

1.10. cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extravilan or. Căuşeni, nr. cadastral 2701101263, destinat agricol, cu preţul iniţial de - 162100 lei.

1.11. cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701318233, destinat teren grădină, cu preţul iniţial de - 6000 lei.

1.12. cu suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701107067, destinat teren agricol, cu preţul iniţial de - 2500 lei.

2. Se permite darea în arendă a banzinelor acvatice:

2.1 cu suprafaţa de 2,158 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701220290, fondul apelor, preţul iniţial de – 4022 lei;

2.2 cu suprafaţa de 2,0679 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 27012315035, fondul apelor, preţul iniţial de - 3855 lei;

2.3 cu suprafaţa de 3,4099 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701202776, fondul apelor, preţul iniţial de – 6354 lei;

2.4 cu suprafaţa de 5,1076 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701111002, fondul apelor, preţul iniţial de - 9200 lei;

3.Se permite darea în arendă a terenului proprietate publică:

3.1. cu suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni şos. Tighinei, f/n, nr. cadastral 2701224296, destinat construcţiei, preţul ineţial de 5168 lei.â

3.2. cu suprafaţa de 0,0052 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701205346, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 680 lei.

3.3. cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701218381, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 300 lei.

3.4. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214382, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

3.5. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214379, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

II. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de folosinţă şi de vînzare-cumpărare a terenurilor vîndute la licitaţie.

III. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Agrepina GUDUMAC CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala CUCOŞ-CHISELIŢA

 

 

 

 

 


Miting de comemorare


Categoria: Noutăți       Data: 16-06-2014, 16:36

La 19 iunie 2014 se împlinesc 22 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova în raionul Căuşeni.

În acest context, la 19 iunie 2014, cu începere de la ora 9.00 în Piaţa Voluntarilor, se organizează un miting de comemorare.

Invităm  colectivele de muncă, veteranii şi participanţii la conflictul armat din 1992.


AVIZ


Categoria: Noutăți       Data: 12-06-2014, 10:42

Duminică, 15 iunie 2014, ora 15.30 postul TV "Publica" Vă invită la o discuţie cu genericul "Moldova are glas", care va avea loc în sala de şedinţe a primăriei or. Căuşeni, str. M.Radu, 3.


deconectări de energie electrică


Categoria: Noutăți       Data: 12-06-2014, 10:37

Primăria oraşului Căuşeni Vă informează că în perioada 18 - 20 iunie 2014 sînt posibile deconectări de energie electrică în legătură cu unele lucrări efectuate de către RED Union Fenosa şi anume:


18 iunie 2014 în perioada 10.00-13.00 sînt posibile deconectări în raza străzilor P. Rareş, M. Dosoftei, str-la Botnei, str. Ştefan cel Mare

 

18 iunie 2014 în perioada 10.00-17.00  - în raza străzilor:  Calea Brezoii, Hîrtopului, Tineretului, Valea Hîrtopului

 

19 iunie 2014 în perioada 10.00-17.00 - str. Calea Brezoii, V. Lupu, Tineretului

 

20 iunie 2014 în perioada  10.00-18-00 - str. 1 Mai, Ana şi Alexandru, Unirii, str-la Poleanicichin

 


 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar