Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

DISPOZIŢIE Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor civice de salubrizare şi amenajare a oraşului Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 25-02-2014, 18:59

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

Tel. 2-22-33, fax.2-25-54

MD 4300, str.M.Radu 3,or. Căuşeni

DISPOZIŢIE nr. 02/1-7-85

din 25 februarie 2014

 

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea

activităţilor civice de salubrizare

şi amenajare a oraşului Căuşeni

 

În vederea susţinerii iniţiativelor cetăţenilor, proiectului „Guvernarea deşeurilor”

în temeiul art. 29(1) lir g) şi art. 32(1), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

DISPUN:

1. În perioada 01 martie - 30 aprilie 2014 în or. Căuşeni se vor organiza şi desfăşura activităţi civice de curăţare şi amenajare a sectorului public.

2. Se crează grupul coordonator de lucru pentru buna coordonare, conlucrare cu consilierii oraşului, cu persoanele fizice şi juridice din or. Căuşeni în următoarea componenţă:

- Lebedev Victor, specialist primăria or. Căuşeni, executor al funcţiei de vice primar

- Boiştean Vasile, specialist, primăria or. Căuşeni

- Malachi Larisa, specialist, primăria or. Căuşeni

- Cojocari Gheorghe, intendent, primăria or. Căuşeni

- Focşa Anton, responsabil achiziţii publice, primăria or. Căuşeni

3. În activitatea sa grupul de lucru va conlucra cu reprezentanţii serviciilor desconcentrate din or. Căuşeni.

4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă persoanelor vizate şi locuitorilor or. Căuşeni prin intremediul mijloacelor de informare în masă.

 

 

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

 

 

 

 

Ex. V. Lebedev

Tel. 22786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimaţi locuitori ai oraşului Căuşeni,

 

 

Autoritatea executivă a primăriei or. Căuşeni Vă felicită cu sosirea primăverii şi Vă aduce la cunoştinţă că în perioada 01 martie – 30 aprilie 2014, vor fi organizate şi se vor desfăşura activităţi civice de salubrizare şi amenajare a sectorului public.

În acest context solicităm respectuos implicarea DVS în curăţarea şi amenajarea spaţiilor din faţa curţilor, si sectoarelor adiacente caselor şi gospodăriilor DVS.

Primăria va asigura transport pentru evacuarea gunoiului acumulat.

De asemenea solicităm de a evacua toate materialele de construcţie depozitate în afara curţilor.

Solicitările le puteţi adresa la numărul de telefon 2-27-86 sau 067438556.

 

Cu respect,

 

 

Primarul or. Căuşeni                                                Grigore Repeşciuc.

 

 


Stimaţi Domni


Categoria: Noutăți       Data: 22-02-2014, 11:41


          Bărbaţi ai neamului din R. Moldova îşi amintesc despre trecutul

          vieţii care deja este istorie, avînd aşternute pagini cînd

          şi-au făcut serviciu militar.

          Indiferent în ce perioadă, ce statalitate ori garanţie,

          comandă ori ordin noi spunem:

          -GLORIE celora care cu cinste şi-au onorat slujba ca ostaşi,

           ofiţeri, comandaţi;

          Celora care au dat dovadă de disciplină, respect, demnitate,

          care au pus la bază principii de pace,

          stabilitate, consensualitate,

          echitate şi respectul valorilor umane.

          Să transmitem învăţătură tinerei generaţii puterea şi curajul,

          cinstea şi călăuza prin „Istorii şi Destine” ale Omenirii.

 

 

                                        Primarul or.        Căușeni G.Repeșciuc

 

 


«Ziua Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală».


Categoria: Noutăți       Data: 19-02-2014, 14:15

«Ziua   Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică  Locală».
Primăria Căuşeni felicită colegii cu ocazia acestei sărbători,


dorindu-le sănătatea, succese mari pe plan profisional,


 consolidarea acestei autonomii.


Cu privire la convocarea şedinţei a 4-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 18-02-2014, 09:36

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

 

DISPOZIŢIA nr. ____________

din ____________________2014

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a 4-a

(extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 16(2), (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006,

D I S P U N:

I. Să se convoace şedinţa a 4-a (extraordinară) a Consiliului orăşenesc Căuşeni pe data de 19.02.2014, la orele 1000, în localul Primăriei or. Căuşeni, cu următoarea

 

ORDINEA DE ZI:

 

1. Cu privire la aprobarea Pogramului de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2014.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

2. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

 

3. Cu privire la aprobarea proiectului de lucru a Programului de Eficienţă Energetică şi Planului de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice.

Raportor: Vasluian Maria, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

4. Cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Căușeni 2014-2020.

Raportor: Cîşlaru Tudor.

 

5. Cu privire la permiterea schimbării destinaţiei construcţiilor.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

6. Cu privire la chestiuni locative.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

7. Cu privire la acordarea în locaţiune a încăperilor Centrului Medicilor de Familie din sectorul Căuşeni Vechi 

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

8. Cu privire la aprobarea plăţilor pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

9. Cu privire la demersul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Raportor: Lebedev Victor, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului or. Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului or. Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

12. Cu privire la cererea prealabilă.

Raportor: Şipitca Dumitru, jurist al Primăriei or. Căuşeni;

 

13. Cu privire la cererea prealabilă.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni;

 

14. Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru Protecţia Dreptuilor Copilului.

Raportor: Malachi Larisa, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

15. Cu privire la formarea unor bunuri imobile.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

16. Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

17. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

18. Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

19. Cu privire la modificarea hotarelor unui teren.

Raportor: Boişteanu Vasile, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

20. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat Nr.1304 OT3 80 din 31.01.2014

Raportor: Vasluian Maria, specialist al Primăriei or. Căuşeni.

 

 

21. Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Raportor: Ala Cucoş-Chiseliţa, secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni;

 

22. Cu privire la casarea mijloacelor fixe date în folosinţă Î.M. ”Apa-Canal” Căuşeni.

Raportor: Alexandru Gîlcă, Director Î.M. ”Apa-Canal” Căuşeni;

 

23. Cu privire la corelarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2014 la Legea bugetului de Stat.

Raportor: Muntean Elena, contabil-şef al primăriei or. Căuşeni.

 

24. Cu privire la somaţiile executorului judecătoresc Vladimir Bezede.

Raportor: Şipitca Dumitru, jurist al Primăriei or. Căuşeni;

 

25. Diverse

 

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 


25 ani de memorie a războiului din Afganistan


Categoria: Noutăți       Data: 17-02-2014, 13:31

25 ani de memorie a războiului din Afganistan
La data 16 februarie 2013 ore 10.00. În faţa memorialului ostaşilor cazuţi

în cel de al Doilea Razboi Mondial s-a desfăsurat

un miting şi depunere de flori în memoria ostaşilor cazuţi în războiul din Afganistan.

25 ani de memorie a războiului din Afganistan


25 ani de memorie a războiului din Afganistan


25 ani de memorie a războiului din Afganistan


25 ani de memorie a războiului din Afganistan


25 ani de memorie a războiului din Afganistan


Termenii de procurare a poliţei de asigurări medicale.


Categoria: Noutăți       Data: 12-02-2014, 10:01

 

Agenţia Teritorială Căuşeni a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină Vă informează, că în conformitate cu Legea Nr.330 din 23.12.2013 privind «Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014» sunt prevăzute unele modalităţide achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă şi anume pentru:


PROIECT. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:11

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

 

D E C I Z I A nr.

din 19 februarie 2014

 

PROIECT

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor membrilor comisiei funciare (proces-verbal din 2014) şi în conformitate cu art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 şi Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997, în temeiul art., art. 4,5(1), 7, 14(1), lit. b),d), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni:DECIDE:

I. Se permite scoaterea la licitaţie funciară şi bunurilor imobile proprietatea publică:

1.1. suprafaţa de 0,0016 ha, amplasat în or. Căuşeni str.Poleanicikin f/n, nr. cadastral 2701205339,destinat construcţiei; cu pretul initial de- 2070 lei

1.2. suprafaţa de 0,95 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr. cadastral 2701301414, destinaţie agricol; cu pretul initial de- 10700 lei.

1.3. suprafaţa de 1,05 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701304134, destinaţie agricol; cu pretul initial de- 11740 lei.

1.4. suprafaţa de 0,0026 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701210213, destinaţie neproductiva; cu pretul initial de- 3500 lei

1.5. suprafaţa de 1,35 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701307140, destinaţie agricolă; cu pretul initial de- 15095 lei

1.6. . suprafaţa de 0,1761 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701307139, destinaţie agricolă; cu pretul initial de- 1970 lei

1.7. suprafaţa de 0,7601 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701415114, destinaţie agricol, cu pretul initial de- 8500 lei.

1.8. suprafaţa de 1,65 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701415149, destinaţie agricol, cu pretul initial de- 18446 lei.

1.9.suprafaţa de 5,67 ha în extravilanul oraşului Căuşeni, nr.cadastral 2701318232,destinaţie agricol, cu pretul initial de- 56000 lei.

1.10. cu suprafaţa de 14,8 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227219,destinat Grădină; cu pretul initial de -165448 lei.

1.11. cu suprafaţa de 0,2 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227224,destinat Gradini; cu pretul initial de -2500 lei.

1.12. cu suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210453,destinat Gradini; cu pretul initial de- 5500 lei.

1.13. cu suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 270110066,destinat agricol; cu pretul initial de- 4000 lei.

1.14. cu suprafaţa de 0,013 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701224298,destinat construcţiei; preţul de vînzare 16795 lei.

1.15.cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701415151,destinat neproductiv; preţul de vînzare 6200 lei.

1.16 . cu suprafaţa de 5 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701307141,destinat agricol; preţul preţul iniţial de - 33650 lei.

1.17. suprafaţa de 0,0084 ha, amplasat în or. Căuşeni str.Ana şi Alexandru f/n, nr. cadastral 2701205329,destinat construcţiei; cu preţul iniţial de - 10855 lei

1.18. suprafaţa de 0,0054 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. Mihai Eminescu,23/s, nr. cadastral 2701214338,destinat construcţiei; cu preţul iniţial de – 6976 lei

1.19. cladirea din str. Mesterul Radu,5,cu nr. cadastral 2701218022, cu pretul initial de -69000 lei:

2. Se permite darea ăn folosinţă a banzinelor acvatice:

2.1 cu suprafaţa de 2,158 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701220290,fondul apelor, preţul iniţial de -4022lei;

2.2 cu suprafaţa de 2,0679 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 27012315035,fondul apelor, preţul iniţial de -3855 lei;

2.3 cu suprafaţa de 3.4099 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701202776,fondul apelor, preţul iniţial de – 6354 lei;

2.4 cu suprafaţa de 5,1076 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701111002,fondul apelor, preţul iniţial de -9200 lei;

 

II. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de folosinţă şi de vînzare-cumpărare a terenurilor vîndute la licitaţie.

III. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

Primar Grigore Repeşciuc

Specialist Vasile Boiştean

Secretar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisiliţă

 


Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:05

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

 

D E C I Z I A nr.

din 04 februarie 2014

 PROIECT

Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării

 

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor membrilor comisiei funciare (proces-verbal din ) şi în conformitate cu art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 şi Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997, în temeiul art., art. 4,5(1), 7, 14(1), lit. b),d), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului Orăşenesc Căuşeni,

 

1.1. cu suprafaţa de 0,04 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210456, destinat construcţiei ;

1.2. cu suprafaţa de 0,0021 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210458, destinat construcţiei ;

1.3. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701208359, destinat construcţieI;

1.4. cu suprafaţa de 1,2 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701415152,destinat neproductiv;

1.5. cu suprafaţa de 3,5 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701209271,destinat Grădină;

1.6.cu suprafaţa de 0,0052 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701205346, destinat construcţiei;

1.7.cu suprafaţa de 0.0030 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701218381, destinat construcţiei;

1.8. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701214382,destinat construcţiei;

1.9. cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701205345,destinat construcţiei;

1.10. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701214379,destinat construcţiei;

1.11 cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701101263,destinat teren agricol;

1.12 cu suprafaţa de 5,6 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227229,destinat teren agricol;

1.13 cu suprafaţa de 1,7 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701318234,destinat teren agricol;

1.14 cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701318233,destinat teren grădină;

 

 

 

 

Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare cu publicarea obligatorie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

Specialist Vasile Boiştean

Secretar-interimar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 


PROIECT “Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit”


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:03

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

D E C I Z I A nr. 4/

din 19 februarie 2014

 

 

PROIECT

“Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit”

 

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor comisiilor de specialitate, în conformitate cu art. 27 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 40.05.2007 în baza art. 4(10) din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1428 din 16.12.2008 în temeiul art.4, 5(1), 7, 14(1) lit.e), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:

1.Se permite vînzarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit, terenuri proprietate puplică

1. cu cota parte de 21,335 % din suprafaţa totală de 0,1221 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221066, amplasat în str. Nicolae Iorga,22, proprietarului terenului Arabadji Daria, cu preţul de vînzare de – 635 lei;

2. cu cota parte de 21,335 % din suprafaţa totală de 0,1221 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221066, amplasat în str. Nicolae Iorga,22, proprietarului terenului Arabadji Piotr, cu preţul de vînzare de – 635 lei;

3.cu cota parte de 28.30 % din suprafaţa totală de 0,0976 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701210388, amplasat în str.Dmitrie Cantemir,8/d, proprietarului casei Verejan Tatiana, cu preţul de vînzare de – 335 lei;

 

2.Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare-cumpărae a pământului.

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

Specialist funciar Vasile Boistean

 

Secretar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 

 

 


PROIECT: Cu privire la formarea unor bunuri imobile


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 16:58

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

D E C I Z I A nr

Din 19 februarie 2014

 PROIECT

Cu privire la formarea unor bunuri imobile

 

În legătură cu necesitatea selectării şi delimitării terenurilor, proprietate publică, şi în conformitate cu art.13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, art., art. 4(a),(c), 19(3) din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004 şi art. 7 din Regulamentul cu privire la formarea bunurilor imobile, aprobat prin HG RM nr. 61 din 29.01.1999, în temeiul art. 4, 5(1), 7, 14(1), (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni,DECIDE:

I.Să fie format următoarele bunuri imobile în hotarele terenurilor proprietate publică :

1. cu suprafaţa de 9 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 304, destinat teren agricol. Schema se anexeză ;

2. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

3. cu suprafaţa de 10 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 202, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

4. cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 214, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

5. cu suprafaţa de 0,01 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

6. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

7. cu suprafaţa de 7,5 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 209, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

8. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

9. cu suprafaţa de 0,0040 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

10. cu suprafaţa de 0,0024 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

11. cu suprafaţa de 0,0035 ha, prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha,amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a , blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

12. cu suprafaţa de 0,0020 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, str. A.Mateevici f/n,blocul 214, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

13. cu suprafaţa de 0,0650 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. D.Cantemir, f/n, blocul 210, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

14. cu suprafaţa de 0,1 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313 destinat teren« Lot pomicol ». Schema se anexeză ;

15. cu suprafaţa de 0,032 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 205, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

16. cu suprafaţa de 0,145 ha ,prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701226179 cu supafaţa totală de 0,296 ha amplasat în or. Căuşeni, str. Sos. Tighinei,101, blocul 226, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

 

 

17. cu suprafaţa de 0,001ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. A.Siloci, f/n. blocul 224, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

18. cu suprafaţa de 0,001ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. D.Cantemir,f/n, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

19. cu suprafaţa de 0,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313 destinat teren« Gradini». Schema se anexeză ;

20. cu suprafaţa de 0,82 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 415 destinat teren« Neproductiv». Schema se anexeză ;

21. cu suprafaţa de 3,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 319 destinat teren« Agricol ». Schema se anexeză ;

22. cu suprafaţa de 0,0025 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 214,str. Pacii,f/n, destinat teren pentru construcţii . Schema se anexeză ;

23. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213,str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

24. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii, Schema se anexeză ;

25. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

26. cu suprafaţa de 0 ,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni , str. C.Basarabiei,f/n, blocul 213, destinat teren pentru construcţii . Schema se anexeză ;

27. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

28. cu suprafaţa de 3,9 ha amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 212 , destinat teren gradina. Schema se anexeză ;

29. cu suprafaţa de 0,0020 ha amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 211 , destinat teren constructie. Schema se anexeză ;

30. cu suprafaţa de 0,0053 ha, prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a, teren destinat construcţiei.Schema se anexeză ;

31. cu suprafaţa de 0,0065 ha,prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a, teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

32. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,bl.M.Eminescu, f/n, blocul 210,teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

33. cu suprafaţa de 0,0045 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, bl.M.Eminescu, f/n, blocul 210,teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

34. cu suprafaţa de 0,0040 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 223,str. A.Mateevici,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

 

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

Specialist Vasile Boistean

 

Secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar