Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

PRIMĂRIA ORAŞULUI A AVUT GRIJĂ SĂ PUNĂ PASCĂ PE MASA CELOR MAI NEVOIAŞI CĂUŞENENI


Categoria: Noutăți       Data: 11-04-2010, 12:00
În ajunul Sfintei Sărbători a Învierii Primăria oraşului Căuşeni a asigurat cu cozonac de Paşti şi ouă pentru a fi încondeiate Cantina caritabilă „Bunătatea”, unde iau masa mai multe persoane nevoiaşe din localitate, precum şi Centrul de reabilitare „Alter Ego”.
Astfel, printr-un gest de binefacere, administraţia oraşului a făcut dispoziţie de sărbătoare şi celor, faţă de care soarta a fost mai puţin indulgentă.

AGENDA APARATULUI PRIMĂRIEI CĂUŞENI ÎN PERIOADA 6-10 APRILIE


Categoria: Noutăți       Data: 10-04-2010, 12:00
Desfăşurată în perioada Sărbătorilor Pascale, şedinţa operativă din 6 aprilie a Aparatului Primăriei Căuşeni, prezidată de Primarul oraşului Anatolie Zaremba, a avut o agendă mai aproape de rutină.
Iniţial edilul s-a documentat vizavi de asigurarea cu materialele necesare (cernoziom, nisip, containere pentru gunoi, var) pentru efectuarea lucrărilor de curăţare în cimitirele din oraş, în ajunul Paştelui Blajinilor. Dispoziţii în acest sens au primit viceprimarul de Căuşeni Filip Ciobanu şi Maria Noroşan, şefa Întreprinderii Municipale Salubrizare şi Amenajare.

Totodată, Anatolie Zaremba a atenţionat specialiştii responsabili să ia la control special pregătirea către ziua de 9 mai, cînd se vor consemna 65 ani de la Victoria asupra dictaturii fasciste. Primarul a cerut să fie pregătit planul de acţiuni în oraş şi o evaluare a listei tuturor veteranilor de război, precum şi a categoriilor ce se echivalează titlului. În contextul acestor pregătiri, Primarul a dat indicaţii să fie mobilizaţi agenţii economici, cu sedii în centrul oraşului, pentru a aduce în ordine teritoriile adiacente, cu reparaţiile cosmetice necesare a trotuarului.

În altă ordine de idei, şeful administraţiei orăşeneşti a dispus ca termen de o săptămînă să fie pregătit Planul activităţii Clubului din sectorul Căuşeni Vechi, unde recent s-a făcut reparaţie capitală. Potrivit Primarului, „e păcat ca acest Centru cultural în teritoriu să facă cuibar la şoareci. Edificiul trebuie să găzduiască măcar 3-4 secţii sportive, un cerc de dans şi unul folcloric. Toate acestea se văd realizabile şi cu folos, pentru că adunînd copiii în club, îi scoatem din baruri şi alte localuri mai puţin indicate pentru minori”, a specificat Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba.

COMERCIALIZAREA ILICITĂ A LACTATELOR ÎN CENTRUL ORAŞULUI- SE VEDE OARE CAPĂTUL ACESTEI PROBLEME?


Categoria: Noutăți       Data: 10-04-2010, 12:00
Grupurile de femei cu torbăraie, de o condiţie sanitară mai mult decît dubioasă, pline cu produse lactate, sînt deja o privelişte obişnuită pentru terenul din faţa librăriei, alături de intrarea în Piaţa Centrală din oraşul Căuşeni. Lactatele se vînd fără nici o autorizaţie veterinară, adică fără nici un control şi fără nici o garanţie că un eventual consumator nu devine calfa unui prohod sau clientul secţiei de toxicologie după ce se înfruptă cu brînza cumpărată aici, dreasă de asemenea cu smîntîna de la aceeaşi piaţă de trotuar.
Despre problemă se vorbeşte demult, responsabili sînt mulţi, mai puţin şi responsabilitate, iar între timp precupeţele vînd cum au vîndut. Mai mult ca atît oraşul este raionat, este locul tocuzenilor, opăcenilor, respectiv al celor de la Plopu, Ursoaia şi Cîrnăţeni, încă un pic şi zonele vor avea şi autorităţi locale.
Mai în glumă, mai în serios, însă vin căldurile şi o ieşire din situaţie trebuie găsită. În acest sens, Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba a dispus expedierea unor prescripţii Inspectoratului Veterinar Căuşeni şi Ministerului de profil, în care se cer acţiuni urgente întru soluţionarea problemei. Totodată, Primăria a cerut Comisariatului de poliţie Căuşeni să mobilizeze sectorişti în plus, cel puţin pentru prima jumătate a zilei- timpul de vîrf al pieţei, pentru a menţine ordinea. „Administraţia oraşului nu vede nici un criminal dacă la marginea drumului vine să vîndă o căldare de cireşe un pensionar, care are copacul în propria grădină, altceva e cînd în plină arşiţă, sub soare, stau în praf baloturi cu brînză, lapte şi smîntînă, producţie ce se poate solda minimum cu infecţie de digestie”,- a precizat Primarul Zaremba.

SE CAUTĂ NOI SOLUŢII PENTRU MENŢINEREA ORDINII ÎN ORAŞ


Categoria: Noutăți       Data: 9-04-2010, 12:00
Miercuri, 7 aprilie, Primarul de Căuşeni, Anatolie Zaremba, a convocat în şedinţă şefii structurilor de forţă, desconcentrate în teritoriu. Subiectul, care a constituit temeiul discuţiei, a ţinut de menţinerea ordinii publice pe teritoriul oraşului, mai ales în timp de noapte, prevenirea actelor de huliganism, optimizarea relaţiilor de colaborare între administraţia locală şi organele de drept.
Întrevederea s-a produs într-o formă constructivă, cu sugestii şi propuneri, implementarea cărora se vede promiţătoare atît pentru municipalitate, cît şi pentru oamenii legii.

Potrivit Comisarului de poliţie al raionului Căuşeni, Valeriu Gălbineanu, patrularea în oraş se efectuează pînă la orele 24, după care, în virtutea crizei de cadre, oraşul rămîne în responsabilitatea a doi poliţişti. Asta este situaţia şi rezolvarea ei este peste puterile locale, deaceea, dl Gălbineanu a propus să se ia la control şi activitatea localurilor de agrement nocturn, iar acolo unde este nevoie să se limiteze regimul de lucru. Totodată, Comisarul de Căuşeni a văzut necesară şi o reevaluare a statuturilor întreprinderilor cu pricina, în baza cărora au fost eliberate autorizaţii de comercializare a băuturilor alcoolice şi articolelor de tutungerie.
Propunerea a fost acceptată de edilul căuşenean, care a convenit cu şeful poliţiei asupra unui studiu, monitorizîndu-se situaţia în localurile din oraş, pentru a fi identificate sectoarele cu cel mai mare procent de risc.

În acelaşi timp, responsabilii au examinat posibilitatea instalării unui număr de camere de luat vederi pe teritoriul urbei, cu conectare şi regim de alarmă la Comisariat. Drept o soluţie potrivită a fost examinată şi crearea Gărzilor Populare în oraş, chit că este perfectată legislaţia necesară în acest sens. Un prealabil acord de cooperare în acest sens este deja cu Asociaţia obştească orăşenească „Sf. Gheorghe Biruitorul”.

URBANIZAREA ŞI SĂNĂTATEA


Categoria: Noutăți       Data: 9-04-2010, 12:00
Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie 2010 are ca temă de referinţă urbanizarea şi sănătatea.
Această temă a fost aleasă în semn de recunoaştere a influenţei urbanizării asupra sănătăţii.
S-ar părea că pentru localităţile mici această temă nu este actuală însă credem că este cazul să o abordăm în contextul sistematizării localităţilor asupra sănătăţii populaţiei.
O problemă importantă pentru localităţile din raion este lipsa planurilor generale de dezvoltare. De aici, rezultă alte probleme referitoare la locurile de construcţie a caselor de locuit şi diverselor obiective, soluţionarea alimentării cu apă potabilă, canalizării şi epurării apelor uzate, salubrizarea, etc.
A fost vădit acest fapt la precăutarea sectorului pentru cartierul locativ „Grigore Grigoriu” în or.Căuşeni. Centrul de Medicină Preventivă a solicitat elucidarea aspectelor igienice la această etapă, ele au fost reflectate doar la sosirea în localitate a aspecialiştilor Institutului de proiectare „Urban Proiect”.
Una din probleme vitale este asigurarea populaţiei cu apă potabilă de calitate garantată. Este necesar de subliniat „calitatea garantată”, deoarece deseori conducătorii administraţiei publice locale acţionează doar în privinţa reluării funcţionării unor surse de alimentare centralizată cu apă, construcţiei reţelelor de apeduct , fără a conştientiza necesitatea asigurării calităţii apei în conformitate cu Normele sanitare aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007.
La timpul său la insistenţa Centrului de Medicină Preventivă a fost inclusă în proiectul construcţiei apeductului din s.Hagimus o instalaţie de tratare a apei la şcoala din localitate.
Necesitatea instalaţiilor de tratare a apei de indică de către Centrul de Medicină Preventivă în sarcinile sanitare la etapa selectării terenului, aşa s-a procedat şi la eliberarea documentelor pentru proiectarea apeductelor în s.s. Cîrnăţeni, Tocuz, Chircăieştii Noi.
Anterior, la propuenrea serviciului, a fost inclusă staţia de tratare a apei în proiectul apeductului din s. Ciufleşti.
Fără doar şi poate că pentru menţinerea calităţii apei, în primul rînd conform indicilor microbiologici, este necesar ca instalaţiile şi reţelele apeductului să fie menţinute în starea cuvenită.
În ultimul timp mult, şi pe bună dreptate, s-a vorbit despre starea apeductului comunal urban Î.M.”Apă Canal Căuşeni”, la care mult timp nu se îndeplineau propunerile Centrului de Medicină Preventivă. În prezent starea acestui obiectiv este şi în vizorul Consiliului raional şi sperăm că ea se va îmbunătăţi, în caz contrar va fi abordată problema sistării exploatării acestui obiectiv.
Referitor la salubrizare. Întreprinderea specializată pentru aceste servicii este doar în or.Căuşeni, însă şi starea teritoriului Centrului raional lasă mult de dorit. Persistă multe gunoişti neautorizate, nu sunt amenajate toate terenurile pentru containerele de acumulare a deşeurilor. Într-o stare dezastruoasă se menţine rampa de depozitare a deşeurilor menajere din oraş.
Nu este cu mult mai bună şi starea teritoriului, gunoiştelor din localităţile rurale.
Între timp, rămîn la un nivel înalt bolile diareice acute, helmintiazele şi alte maladii care depind în mod direct de starea sanitaro-ecologică a localităţilor. Suntem în perioada bilunarului sanitaro-ecologic şi este necesar de întreprinde toate măsurile pentru amenajarea şi salubrizarea localităţilor.
În raion nu este hotărîtă problema creării zonelor de recreere a populaţiei, inclusiv aferente bazinelor acvatice. Lipsa posibilităţii recreării populaţiei deasemenea are o influenţă negativă asupra sănătăţii.
Ziua Mondială a sănătăţii sub genericul nominalizat mai sus trebuie să fie un temei de meditaţie a conducătorilor administraţiei publice locale, agenţilor economici, altor factori de decizie pentru crearea condiţiilor cît mai favorabile în localităţile noastre. Aici este binevenit şi concursul „Cea mai salubră localitate” şi alte acţiuni de acest gen.
Şef secţie igienă a CMP Căuşeni
Veaceslav Digol

Paştele Blajinilor – sărbătoarea închinată celor adormiţi


Categoria: Noutăți       Data: 9-04-2010, 12:00
La o săptămînă după Sf. Paşti se sărbătoreşte Paştele Blajinilor sau Paştele Fericiţilor, Paştele Morţilor, cum se mai spune în unele localităţi. Această denumire vine de la slavonescul “fericit”, denumire dată morţilor, de la primul cuvînt cu care începe Psalmul 118, ale cărui stihuri se cîntă în rînduiala slujbelor funebre: “Fericiţi cei fără prihană în cale…”.
Sărbătoarea este un prilej deosebit de comemorare a răposaţilor, este o zi în care familiile se reunesc, la cimitir, pentru a se bucura de Lumina Învierii, împreună cu cei dragi, plecaţi dintre noi.
În această zi se depun ofrande pe morminte, se împart pomeni. În unele localităţi, Paştele Blajinilor se prăznuieşte în Duminica Tomei, în altele luni după Săptămâna Luminată. De obicei, enoriaşii se adună la biserică şi, după Sfînta Liturghie se îndreaptă, împreună cu preotul, spre cimitir, unde se oficiază slujba pentru pomenirea celor adormiţi. În unele localităţi, se practică de a merge la cimitir cu ouă încondeiate, cozonac, mîncare, unde sînt sfinţite de către preot şi se împart tuturor, în special celor sărmani şi oropsiţi.
Rudele adormiţilor vin la morminte, aprind candele, tămîind mormintele şi împărţind pomeni pentru amintirea lor.
Credincioşii sînt îndemnaţi să înalţe rugăciuni pentru cei adormiţi în aceste zile de pomenire generală. Să facă fapte de milostenie. De asemenea să evite abuzurile de mîncare şi băuturi, petrecerile şi veseliile organizate de unii. Toate acestea nu sînt în spiritul sărbătorii. Or, sărbătoarea trebuie petrecută modest, în linişte şi cu gândul la cei care nu mai sunt alături de noi.
ÎN CIMITIRELE DIN ORAŞUL CĂUŞENI SLUJBELE DE POMENIRE SE VOR OFICIA:
DUMINICĂ, 11 APRILIE- CIMITIRELE DIN SECTORUL CĂUŞENI VECHI, AFLATE ÎN PAROHIA BISERICII “SF.ÎMPĂRAŢI ÎNCORONAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA”. DETALII DESPRE ORA ŞI CONSECUTIVITATEA SERVICIILOR DIVINE LA PREOTUL SFÎNTULUI LOCAŞ, PĂRINTELE ANDREI DANU.
LUNI, 12 APRILIE- CIMITIRUL PIETRE VECHI DIN CENTRUL ORAŞULUI, PAROHIA BISERICII “SF.APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL”. INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA PĂRINŢII GRIGORE MOTRUC ŞI VASILE DAMASCHIN.

Apa - mărul discordiei între administraţia locală şi doi prestatori de servicii


Categoria: Noutăți       Data: 9-04-2010, 12:00
în urma căruia au de suferit în primul rînd consumatorii. Ultimele săptămîni, sectoarele din oraş cu aprovizionare de la apeductele întreprinderilor „Petru Musteaţă” şi „Aurelia Bulmaga”, sînt supuse unor avertismente din partea acestor agenţi economici, care conţin următorul mesaj: dacă Primăria nu va mări tarifele pentru apa consumată, atunci ei vor fi nevoiţi să procedeze la sistarea serviciilor de apeduct. Aceste tentative de şantaj au fost mediatizate, s-a lucrat şi în mod privat cu aşa-zisa aducere la cunoştinţă prin persoane de încredere, au fost influenţaţi şi unii consilieri orăşeneşti, pentru că de fapt, deciziile de majorare a tarifelor rămîn după forul legislativ local. Or, într-un final, problema s-a văzut vehiculată de „căţel şi de purcel”, cu cea mai mare atitudine însă de cei, care au toate şansele să rămînă cu şuier în robinete.
În acelaşi timp, cei doi conducători, cu prestaţie apă „made in Musteaţă sau Bulmaga” bat pragurile Primăriei cu petiţii şi cereri de a mări tarifele, vizavi de care se convoacă comisii şi întruniri, unde sînt examinate toate detaliile acestui „waterbalamuc”. Pentru că într-adevăr este vorba de o problemă- să încercăm să limpezim lucrurile.
Cele două întreprinderi au prins viaţă după ce au procurat cîteva sonde din oraş, cu intenţia de a face o concurenţă sănătoasă întreprinderii Apă – Canal. Iniţial afacerea s-a văzut cu zile bune, adică cu susţinere din partea Primăriei, cu contribuţia oamenilor de pe străzi, unde nici în vis nu se vedea apeduct şi încă în regim de 24 de ore (de notat că susţinerea şi contribuţia înseamnnă bani şi sume importante). Însă din păcate, idila nu a fost de durată, pentru că la scurt timp, cei doi proaspeţi „patroni de apă” au început navetele la Primărie şi la Consiliul orăşenesc cu alte cereri de susţinere, invocînd motivul că venituirle nu le acoperă cheltuielile.
Ultima cedare s-a făcut acum 2 ani, cînd printr-o decizie a Consiliului orăşenesc Căuşeni, pentru cele două întreprinderi a fost stabilit tariful de 8 lei pentru un metru cub, similar cu cel pentru „Apă-canal”. Ceea ce nu înseamnă că în oraş s-a întemeiat o afacere, cu toate bonusurile incipiente, iar mai departe, daţi-i băieţi, bătaie, şi lucraţi, dezvoltîndu-vă afacerea, după cum vă duce mintea şi capul. Cu o anumită regularitate, cei doi prestatori de servicii de apeduct dau semne de viaţă prin diferite birouri, cum s-a întîmplat şi recent.
Nu se poate de afirmat că lamentările au întîlnit o opoziţie surdă, însă mai multe întîlniri cu aleşii locali, avînd ca scop ajungerea la un acord precis în acest sens, au reprezentat tot atîtea eşecuri. Mai mulţi consilieri arătîndu-se nedumeriţi, unii chiar indignaţi de tupeul întreprinzătorilor, care în baza a nişte descifrări de cheltuieli necărturare şi pe alocuri confuze, cereau alocări financiare pentru utilaj, iar mai nou- un tarif de 15 lei pentru un metru cub. În context văzîndu-se logice multe replici din partea consilierilor. Bunăoară, deputatul Valeriu Sîrghi vede „neseriosă atitudinea faţă de afacere, care pentru a fi promovată şi făcută prosperă, trebuie bine gîndită, cu un marketing înţelept, reieşind din realităţile zilei, ceea ce nu se poate de spus despre cei doi agenţi economici”. De asemenea, a avut întrebări şi consilierul Tamara Ambroci-Ivanov, care a cerut explicaţii, ce fel de utilaj şi conducte au fost aplicate, dacă s-au uzat în nici patru ani de exploatare, în timp ce oamenii, care au achitat cîte 2-3 mii de lei pentru conectare, au fost asiguraţi că se lucrează doar cu materiale noi, de calitate şi cu garanţie.
În fine, nunta lui Figaro părea că se apropie de final, după ce săptămîna trecută Comisia bugetară a convenit asupra tarifelor de 12 lei pentru consumatorii întreprinderilor „Petru Musteaţă” şi „Aurelia Bulmaga”, 10,80 lei pentru clienţii ÎM „Apă-Canal”, iar căuşenenii care se asigură de la apeductul deservit de Ion Mogîldea rămîn cu taxa de 8 lei pentru un metru cub. Întrebarea mai rămîne a fi discutată şi la Comisia socială, după care se va supune dezbaterii în cadrul sesiunii Consiliului orăşenesc. Însă, îmi dau tîrcoale bănuieli că hostropăţul cel mare urmează încă a fi. Pentru că persoane defavorizate locuiesc în toate cele 4 sectoare, şi pentru unii este destul de sesizabil chiar şi un leu în plus. Şi dacă nu se va face o echitate, atunci consecinţele sînt greu de presupus.

AGENDA APARATULUI PRIMĂRIEI CĂUŞENI ÎN PERIOADA 13-18 APRILIE


Categoria: Noutăți       Data: 8-04-2010, 12:00
Şedinţa operativă a Aparatului Primăriei Căuşeni, prezidată de Primarul oraşului Anatolie Zaremba, a avut o agendă de lucru mai mult cu tentă de recapitulare a sărbătorilor pascale. În acest context, fiecare specialist din cadrul Primăriei a prezentat informaţii despre activitatea sectorului, de care poartă responsabilitate, în perioada de fest pascal, cînd s-a lucrat într-un regim mai lejer. În special, Primarul a fost interesat de operaţionalitatea Întreprinderilor Municipale „Salubrizare şi Amenajare„ şi „Apă – Canal”. Totodată, edilul căuşenean a specificat că priorităţile administraţiei locale rămîn a fi alimentaţia sănătoasă a copiilor în instituţiile de învăţămînt subordonate Primăriei, deservirea cetăţenilor, conform cererilor şi demersurilor depuse, pregătirea către următoarea sesiune a Consiliului orăşenesc Căuşeni etc.etc.
Totodată, Anatolie Zaremba a atenţionat specialiştii responsabili să ia la control special pregătirea către ziua de 9 mai, cînd se vor consemna 65 ani de la Victoria asupra dictaturii fasciste. Primarul a cerut să fie pregătit planul de acţiuni în oraş şi o evaluare a listei tuturor veteranilor de război, precum şi a categoriilor ce se echivalează titlului. În contextul acestor pregătiri, Primarul a dat indicaţii să fie mobilizaţi agenţii economici, cu sedii în centrul oraşului, pentru a aduce în ordine teritoriile adiacente, cu reparaţiile cosmetice necesare a trotuarului.
În altă ordine de idei, şeful administraţiei orăşeneşti a dispus ca termen de o săptămînă să fie pregătit Planul activităţii Clubului din sectorul Căuşeni Vechi, unde recent s-a făcut reparaţie capitală. Potrivit Primarului, „e păcat ca acest Centru cultural în teritoriu să facă cuibar la şoareci. Edificiul trebuie să găzduiască măcar 3-4 secţii sportive, un cerc de dans şi unul folcloric. Toate acestea se văd realizabile şi cu folos, pentru că adunînd copiii în club, îi scoatem din baruri şi alte localuri mai puţin indicate pentru minori”, a specificat Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba.

NEBUNIA CERTIFICATELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR SAU CÎT TE COSTĂ DREPTUL DE A CLĂDI O COŞTEREAŢĂ ÎN OGRADĂ


Categoria: Noutăți       Data: 6-04-2010, 12:00
Vrei să dai o gaură-n perete. Ai cumpărat un apartament care te obligă să treci prin dormitor ca să ajungi în bucătărie şi decizi să dai o gaură cît o uşă, ca să ai acces la sarmale fără să faci în prealabil o escală în pat. Într-un moment de rătăcire, te decizi să dai gaura ca la carte, pe baza tuturor autorizaţiilor pe care le impune legea. Este un exemplu arbitrar, pentru că situaţii din-astea sînt o mulţime: vrei să-ţi faci un veceu în curte, să adaugi la casă o mansardă, să perfectezi actele pentru a intra în posesia unei cocioabe rămasă moştenire de la tătuca, nu prea ai avea nevoie de ea, dar nu te lasă valoarea sentimentală. Intenţii bune şi probabil cu folos pentru cei care le pornesc, ulterior însă profanate de MARELE BIROCRATISM AUTOHTON.
Angajezi un arhitect, îţi face planul, după care spui adio la X sute de euro, în funcţie de obrazul arhitectului, apoi, începi să plimbi hîrtii pe la diverse instituţii. Le plimbi, dar fără mari rezultate, aşa că, în cele din urmă, cu conştiinţa zvîrcolindu-se în chinuri, te hotărăşti să dai şpagă. Dai şpagă pentru a fi sigur că gaura de la tine din apartament (mansarda, veceul, cocioaba…) va fi legală. Reformulez, că poate nu s-a-nţeles: dai şpagă ca să ţi se permită să respecţi legea. Nu ca să ţi se bage dosarul în faţă, ci ca să nu ţi se bage beţe-n roate. Adică să ţi se ofere corect toate informaţiile, să nu fii trimis la ghişeul 2 fără să ţi se precizeze, după două zile de stat la coadă, că era vorba de ghişeul 2, dar de pe altă stradă, din alt oraş şi din altă ţară.
După vreun an de plimbat hîrtii, obţii informaţia că, apartamentul (locul pentru mansardă, veceu, cocioaba propriu-zisă…) fiind în zonă istorică, ai nevoie de aprobări de la mai toate ministerele, mai puţin cel al agriculturii… Mă rog, de fapt, ai nevoie doar de la 2-3 structuri, plus securitatea, dar te aştepţi sincer să afli, la un moment dat, că tre’ să te binecuvînteze tot guvernul, în şedinţă publică, sub supravegherea directă a Preasfinţiei Sale Mitropolitului. Încerci să înţelegi de ce îţi trebuie autorizaţie de la atîtea oficii, dar nu te ajută nimeni. Dai telefoane şi ceri explicaţii. Ţi se răspunde misterios că nu ţi se pot furniza aceste informaţii. Renunţi. La explicaţii, nu la autorizaţii. P-alea le obţii, după încă juma’ de an şi alte milioane de drumuri.
Într-un sfîrşit, eşti programat şi notificat telefonic să te prezinţi să-ţi ridici hîrtia vieţii. Te prezinţi, te trec prin detectoare de metale, te caută-n şosete, în urechi şi în fund, după care te pun să aştepţi. Pînă la urmă primeşti ceremonios o hîrtiuţă minusculă, care, probabil, fusese ruptă cu o riglă. Pe hîrtiuţă scrie, în limbaj de specialitate, că… în conformitate cu articolul cutare din legea cutare… bla, bla, semnat şi ştampilat, ai voie să-ţi dai gaura în bucătărie (să construieşti mansarda, veceul, să pui pe picioare valoarea sentimentală de la tataia…). Şi dacă întrebi de ce ai avut nevoie de atîtea aprobări, ţi se răspunde, la fel de ceremonios, că nu se ştie. Ceremonios şi sec. Nu mai insişti. Tu ai cheltuit, pentru o gaură legală (o mansardă, un veceu, o cocioabă- nu mai puţin legale…), un an jumate’ de nervi şi nu mai calculăm cîţi euro, în taxe şi şpăgi, şi mare treabă să nu fie împuşcat cineva pentru divulgarea tainei autorizaţiei tale de spart pereţi (ridicat mansarde, veceuri şi intrarea în posesia unui vestigiu de la mîca…).
PROPUN TUTUROR CITITORILOR NOŞTRI SĂ DECLARĂM RĂZBOI TĂRĂGĂNELII BIROCRATICE. RĂMÎN ÎN AŞTEPTAREA MESAJELOR DSTRĂ, DOAR ÎMPREUNĂ VOM PUTEA SCOATE LA APĂ LIMPEDE ACEST IDIOTISM AL HÎRTIEI, VIZELOR ŞI ŞTAMPILELOR. (L.G.)

OPINII EXPUSE ÎN PUBLIC:Shou de rîsul lumii sau Un concurs de ocupare a funcţiei vacante cu final…cunoscut din timp


Categoria: Noutăți       Data: 6-04-2010, 12:00
LILIA HARABAGIU, educatoare la grădiniţa de copii nr.7 din or. Căuşeni.
“Citind în ziarul „Căuşeni” anunţul despre desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului vacant de director al grădiniţei nr.2 din oraşul Căuşeni, am hotărît să-mi încerc norocul şi eu. Întrucît din punct de vedere al stipulării cerinţelor pentru participare anunţul era perfect, conform legislaţiei, aveam siguranţa că în definitv va învinge o persoană, care merită cel mai mult. Mi-am analizat potenţialul, abilităţile, mi-am făcut un examen de conştiinţă şi am hotărît că am dreptul să particip, doarece am studii medii şi superioare de specialitate, activez în domeniul învăţămîntului preşcolar timp de 25 de ani, inclusiv în funcţie de educator, metodist şi mai bine de 6 ani- director la grădiniţa de copii nr.7 din oraş, obţinînd performanţe, menţiuni, grad didactic. Am pregătit actele, recomandarea Primăriei oraşului şi m-am prezentat la concurs. Dar, ghinion, deşi mi-am expus bine gîndurile, ideile de perfecţionare a activităţii de manager al unei instituţii de învăţămînt preşcolar, în rezultatul votării secrete, comisia de concurs, în frunte cu preşedintele Andrei Toderaşcu, şeful Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport, secretarul Valentina Grosu, membrii Nina Bragari, preşedintele sindicatelor din învăţămînt, Filip Ciobanu, viceprimarul de Căuşeni şi două educatoare de la grădiniţa dată, a declarat învingător al concursului o persoană, care nu are nimic comun cu domeniul preşcolar. Este vorba de Svetlana Molodeţ, care a executat o anumită perioadă de timp interimatul funcţiei de manager al grădiniţei nr.2.
Aş vrea să adresez „stimatei” comisii următoarele întrebări: oare nu vă mustră conştiinţa doar pentru un vot în favoarea mea; de ce la evaluarea participanţilor nu aţi ţinut cont de cerinţele prevăzute în anunţ; de ce nu aţi dat prioritate profesionalismului, experienţei în domeniul dat de lucru, competenţelor; de ce nu aţi respectat Regulamentul de desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei publice vacante, care nicidecum nu prevede votarea secretă, ci faptul, că aprecierea răspunsurilor se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, separat de ficecare membru al Comisiei, iar media aritmetică a punctelor acordate de membri se consideră nota finală? De ce V-aţi condus de un singur criteriu de „cumătrism”, evaluînd orbeşte la indicaţia preşedintelui comisiei? Bine a zis cine a zis: peştele de la cap se strică. Probabil că dl Toderaşcu, umblînd dintr-un partid în altul, a obosit, salvîndu-şi propria piele şi este indiferent faţă de domeniul preşcolar. Dar…lupul păru-şi schimbă, dar năravul – ba! Moştenire i-a rămas stilul de dictatură comunistă şi mă întreb: oare cît timp vom mai fi mînaţi cu turma şi vor fi puse în capul mesei fărădelegea şi nedreptatea!?
P.S. Cunoscînd intenţiile comisiei şi bifarea din timp a dnei Molodeţ, împreună cu altă participanţă la concurs, ne-am zis: „Participăm la concurs pentru a ne convinge că se mai simt elementele dictaturii”. Intuind situaţia, în faţa comisiei am anunţat drept ultim obiectiv din programul meu de activitate următorul lucru: „Voi saluta competitivitatea pentru a învinge rivalii prin gestionare democratică, prin schimbare, calitate şi civism”. Aceasta o voi face în continuare, în pofida tuturor provocărilor şi nedreptăţilor”.Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar