Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

LICITAŢIE!!!


Categoria: Noutăți       Data: 18-03-2010, 12:00
Primăria or. Căuşeni aduce la cunoştinţă comunicatul informativ al consiliului orăşenesc Căuşeni, privitor la licitaţia funciară „cu strigare”, a terenului proprietate publică, cu următorul conţinut: Consiliul orăşenesc Căuşeni COMUNICĂ că în incinta primăriei or. Căuşeni cu sediul în or. Căuşeni, str. M. Radu, 3 în sala de şedinţe pe data de 8. 04. 2010 la orele 14-00, se va desfăşura licitaţia “cu strigare” a terenurilor proprietate publică: cu suprafaţa de 0,012 ha, amplasat în str. Ana şi Alexandru, 1/c, destinat construcţiei comerciale, cu preţul iniţial de vînzare- 15501 lei; cu suprafaţa de 0,0150 ha, amplasat în str. Dm. Cantemir, 34/3, destinat construcţiei comerciale, cu preţul iniţial de vînzare- 21315 lei; cu suprafaţa de 0,0280 ha, amplasat în intravilanul oraşului str. Spartacus, 1/c, cu destinaţie „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare – 3130 lei; cu suprafaţa de 0,0324 ha, amplasat în str. Botna,12/b, cu nr. 2701212151, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 3758 lei; cu suprafaţa de 0,0241 ha, amplasat în str. Botna, 12/c, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 2690 lei; cu suprafaţa de 0,0617 ha, amplasat în str. Doina şi Ion, 26/a, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 7157lei; cu suprafaţa de 0,1350 ha, amplasat în str. Dm. Cantemir, 18/a, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 15066 lei; cu suprafaţa de 2,2664 ha, amplasat în extravilan, sectorul 2701407, conturul 1749 (B-60), cu destinaţie agricolă, cu preţul iniţial de vînzare- 76008 lei; cu suprafaţa de 0,0136 ha, amplasat în str. Decebal, 67/1, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 1520 lei; cu suprafaţa de 0,0302 ha, amplasat în str. Dacia, 33/b, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 3380 lei; cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în str. Lomonosov, 12/1, destinat construcţiei locative”lot de lîngă casă”, cu preţul iniţial de vînzare – 7820 lei; cu suprafaţa de 1,06 ha, amplasat în extravilan, sectorul 2701304, conturul 338 (B-57), cu destinaţie agricolă, cu preţul iniţial de vînzare- 20736 lei; cu suprafaţa de 0,06 ha, amplasat în intravilanul oraşului str. Dacia, 20/1, cu destinaţie „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 7580 lei; cu suprafaţa de 0,0010 ha, amplasat în intravilanul oraşului str. Ciocana, 30/2, destinat construcţiei comerciale, cu preţul iniţial de vînzare – 1292 lei; cu suprafaţa de 0,0579 ha, amplasat în str. Doina şi Ion, 24/a, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 6470 lei; cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în str. Vasile Alexandri, 56/a, destinat „Grădini”, cu preţul iniţial de vînzare- 7820 lei;; se propun 4 terenuri pentru atribuirea în arendă, destinate construcţiilor locative cu 3-6 nivele şi ainfrastructurii cocial –culturale, cu preţul iniţial – 10 % de la preţul normativ, inclusiv, cu suprafaţa de 3,3 ha, ampasat în str. A. Mateevici, 50/w, cu suprafaţa de 1,23 ha, ampasat în bd. M. Eminescu, 14/w, cu suprafaţa de 2,35 ha, ampasat în şos. Tighinei, 3/w.
La licitaţie sunt admişi:
cetăţeni ai Republicii Moldova şi asociaţiile lor;
- persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
- Participanţii la licitaţie vor prezenta organizatorului numai tîrziu de 7.04 .2010, pînă la orele 1700 următoarele documente: cererea după forma stabilită;
- actul ce identifică persoana cumpărătorului, (pentru persoane juridice-statutul şi certificatul de înregistrare) autentificate notarial;
- documentul bancar ce confirmă depunere unui acont de 2% din preţul iniţial de vînzare a terenului (contul de decontare va fi adus la cunoştinţă de către primărie).
Persoanele fizice din Republica Moldova achită o taxă de participare în mărime de – 70 lei, persoanele juridice – 140 lei, pentru un teren solicitat.
Vizitatorii licitaţiei achită costul biletilor de intrare – 5 lei, la locul desfăşurării licitaţiei. Consiliul orăşenesc Căuşeni Tel: 2-22-33; 2-24-58.
Preşedintele comisiei de licitaţie A. Preanicov

PIETATE PENTRU O CARTE DE VIZITĂ A CĂUŞENENILOR CU CARACTER DE DARE DE SEAMĂ


Categoria: Noutăți       Data: 17-03-2010, 12:00
La 16 martie am consemnat încă o aniversare a lui Alexei Mateevici, cel care pentru Căuşeni este mai mult decît autorul imnului de stat al ţării, care în virtutea originii a devenit o carte de vizită, prilej de mare mîndrie pentru Căuşeni. Conform unei tradiţii, încetăţenite de mai mulţi ani, în ziua de 16 martie, la bustul poetului Alexei Mateevici din faţa Liceului ce-i poartă numele s-au adunat orăşeni, elevi, cu setul necesar de şefi în tribună, care s-au adunat să omagieze mîndria localităţii.
La prima vedere parcă toate au fost bune şi frumoase, cu alocuţiuni în stare să stoarcă lacrimi, recitaluri şi montaje literar-artistice, dar toate parcă cu iz de o obligaţie sub formă de dare de seammă, care trebuie făcută pentru a însemna în catastif că s-a făcut.
Poate e o părere subiectivă, dar spectacolul desfăşurat în ziua de naştere a scriitorului Mateevici nu s-a deosebit prin mare spiritualitate, inimile celor prezenţi rămînînd reci la cuvintele pompoase rostite, cam de o temperatură similară cu cea de afară. Pentru că a fost o dimineaţă foarte friguroasă şi-ţi era mai mare mila de micuţii care se făcuseră bocnă, fiind siliţi să asculte lucruri, mult mai potrivit de explicat în sălile de clasă, în cadrul unei ore speciale. Pentru că pot s-o jur dacă a pătruns vreun copil în esenţa planului de acţiuni al Zilelor Mateevici în republică, sau a reţinut ceva din multa informaţie prezentată în cadrul acestei manifestări. Şi nu ştiu dacă cei maturi au fost o excepţie mai fericită.
Concizia este sora talentului, iar pentru o acţiune de omagiere se vede oportun însuşi faptul atare că lumea şi-a amintit de această dată şi a venit cu fire de flori la monument, cu cîteva cuvinte de pomenire, dar cu o condiţie – să vină din inimă, cu sinceritate. Restul ţine de orele de literatură, lecţiile de diriginţie, cenacluri lingvistice, etc.etc, înţelegîndu-se corect că educaţia moral-spirituală şi patriotică nu se face o dată în an, de ziua poetului, la monument, ci zi de zi, cu mari investiţii de sufletism.
Şi ar mai fi ceva. Este un succes al administraţiei locale că astăzi la Căuşeni există un bust al scriitorului Alexei Mateevici, plasat în locul unei stele comemorative în memoria a naiba ştie ce. Şi dacă unii vorbitori au văzut potrivit să numească o sumedenie de nume care ar avea atribuţie la fenomenul restabilirii mateeviciste la baştina autorului, poate era cazul să fie menţionată şi Primăria oraşului Căuşeni, arhitectul Valeriu Balan, cărora le aparţine realizarea complexului arhitectural din preajma Liceului A.Mateevici din Căuşeni. Deoarece în 1999 o considerabilă piatră de temelie la edificarea spiritului naţional şi românismului în oraşul Căuşeni a fost pusă de un primar rusofon, vorba dlui Staver, activist al unei Fundaţii române de colaborare cu Republica Moldova : „Mateevici la Căuşeni a fost adus de rusul Zaremba”. Un detaliu care merită să fie subliniat, place unora asta ori nu, mai ales dacă se insistă asupra respectării neapărate a adevărului istoric.

ÎNCĂ O DATĂ DESPRE DRUMURI


Categoria: Noutăți       Data: 17-03-2010, 12:00
Proştii şi drumurile nu sînt doar nenorocirile Rusiei. Şi Moldova ar putea contrasemna afirmaţia, neştiindu-se încă care din acestea două este mai gravă pentru partea locului. Dovadă este reacţia utilizatorilor noştri la materialul cu titlul „Drumurile locale continuă să degradeze”. Ceea ce urmează este de fapt un enunţ al atitudinii mai multor căuşeneni faţă de o problemă, soluţionarea căreea nu se vede nici în cel mai ipotetic viitor.
Potrivit diverselor programe informaţionale din mediile de informare republicane, merită atenţie şi ochi de gospodar prioritar drumurile capitalei, de parcă în ţara noastră am avea două etnii- chişinăuieni şi moldoveni. N-ar deranja pe nimeni momentul, normal că o cetate de scaun trebuie să arate respectiv, însă tranşeele de pe drumurile ţării ar putea deja face stopuri cardiace conducătorilor auto dar şi pietonilor pe timp de noapte sau intemperie. Chiar să nu le vadă mai marii zilei atunci cînd sînt în deplasări prin raioane, Căuşeni în acest sens în genere este un exemplu de crestomaţie, fiind o localitate de tranzit care uneşte mai multe părţi ale lumii? Şi dacă hopurile nu sînt văzute de boieri, atunci le vede bine plebea, care cel puţin în calitate de contribuabili are întrebări.
Unde se duc banii impozabili, achitaţi pentru Fondul Rutier (bani care afectează bugetele de familie şi aşa subţiate de criză şi reduceri), şi în ce mod sînt îndeplinite atribuţiile ministerului de profil cu toate întreprinderile lui din subordine? Or, bunăoară, cine ţine la control situaţia din Căuşeni şi ştie să răspundă cu deplină deţinere a informaţiei cîţi metri pătraţi de drum trebuie reparaţi actualmente, la cît se estimează lucrările şi care sînt potenţialele surse de achitare, cum se distribuie acelaşi Fond Rutier şi cît de insistente sînt autorităţile locale atunci cînd este vorba de scos partea raionului Căuşeni?
Iată, cînd barem la unele întrebări din acest şir se vor găsi răspunsuri, atunci vor fi mai puţine înjurături şi sudalme din gura şoferilor şi pasagerilor, care riscă să rămînă cu măruntaie dezbătute şi maşini distruse în timp ce se deplasează pe drumuri de ţară, şleahuri răsfrînte, şi nu ne va arde obrazul, de vreme ce avem a primi un oaspete străin în localitate. Totodată, va fi mai puţin temei pentru agenţii economici, prestatori de servicii de transportare, care intenţionează să ridice taxele de călătorie, unul din motive fiind şi uzarea mijloacelor de transport din cauza drumurilor rele.
Lăsăm subiectul deschis şi tribuna liberă pentru oricine ar vrea să se expună în acest context, în special pentru conducerea întreprinderii SA „ Drumuri Căuşeni”, alţi factori de decizie în domeniu, de la care aşteptăm o informaţie argumentată, ce ar fi în stare să limpezească multe lucruri cu sigla X pentru căuşeneni.

O MIE DE APARTAMENTE NOI PENTRU CĂUŞENENI


Categoria: Noutăți       Data: 17-03-2010, 12:00
raţie unei iniţiative a Primarului de Căuşeni Anatolie Zaremba, oraşul Căuşeni este programat pentru a fi inclus într-un proiect de construcţie, care ar asigura fondul locativ al urbei cu o mie de apartamente noi. Compania dispusă să investească în acest sens este Concernul „Regional Construct”, constituit în baza a 78 organizaţii de construcţie din republică.
Conform proiectelor propuse de reprezentanţii întreprinderii în cadrul sesiunii Consiliului orăşenesc Căuşeni din 12 martie curent, este vorba de blocuri cu 5 nivele, curţile incluzînd parcări, terenuri sportive şi de agrement pentru copii, loc pentru stocarea gunoiului ş.a. Apartamentele vor fi cu 1,2,3 odăi, iar specialiştii concernului afirmă că suprafaţa utilă din locuinţe va fi cu mult mai mare faţă de standardele ex-sovietice, planificarea fiind efectuată după ultimele normative europene.
Deocamdată, Concernul preconizează 3 cartiere ce urmează a fi amplasate în preajma celor două blocuri cu 9 etaje din str. D.Cantemir, pe strada A.Mateevici, în sectorul grădiniţei nefinalizate şi în regiunea benzinăriei „Tirex-Petrol”, la intrare în oraş.
Potrivit reprezentanţilor de la „Regional Construct”, eventualii clienţi vor beneficia de o politică financiară democratică şi indulgentă, propunînd o achitare ipotecară pînă la 10 ani, cu o rată a dobînzii în funcţie de termen. Adică, pentru o perioadă de rambursare de 5 ani procentul va fi de 5 la sută, respectiv pentru 7 ani – de 7 la sută şi pentru 10 ani – 10 la sută, sub garanţia locuinţei care se construieşte. Iniţial, beneficiarii vor trebui să achite 20 la sută din costul apartamentului, o locuinţă cu o odae estimîndu-se nu mai scump de 11 mii de euro, cu 2 odăi- 13-15 euro şi cu 3 odăi 20-23 mii de euro.
Concernul amintit are deja lansate proiecte de construcţie în oraşele Bălţi, Comrat, Orhei, Taraclia, Cahul, precum şi cîteva cartiere date deja în exploatare pe străzile Voluntarilor, Igor Vieru, Alecu Russo din oraşul Chişinău. Totodată, organizaţia a îndeplinit cîteva comenzi ale Ministerului Afacerilor Interne, care a construit case de locuit pentru colaboratorii MAI.
În evitarea dubiilor din partea populaţiei vizavi de corectitudinea şi decenţa întreprinderii, „Regional Construct” intenţionează să înceapă construcţia chiar dacă nu va avea cereri de la bun început, condiţiile financiare permiţîndu-i acoperirea integrală a cheltuielilor. Însă se pare că ideea va prinde rădăcini, deoarece problema spaţiului locativ la Căuşeni este actuală, procurarea unui apartament sau construcţia unei case pentru multe familii fiind peste puteri. Cu atît mai mult că în lucrările de construcţie vor fi antrenaţi locuitori din oraş, fiind astfel rezolvată şi problema forţei de muncă, cel puţin pentru o perioadă de timp mai mulţi căuşeneni vor avea asigurat un salariu. Toţi cei interesaţi de proiect se pot adresa după informaţii suplimentare şi detalii la tel. 2-22-33.

Inspecţia Energetică Teritorială avertizează!!!


Categoria: Noutăți       Data: 16-03-2010, 12:00
Odată cu sosirea primăverii tot mai frecvente sunt precipitaţiile atmosferice care sunt urmate de descărcări electrice. Cele mai afectate de către acest fenomen a naturii (fulger) sunt liniile electrice aeriene (LEA). În dependenţă de lungimea LEA, înălţimea pilonilor şi intensivitatea descărcărilor electrice, numărul loviturilor de fulger pot atinge câteva zeci şi chiar sute.
Dat fiind faptul că Republica Moldova este o regiune cu intensificare sporită a descărcărilor electrice unde numărul lor poate atinge 165 – 170 ore pe an consecinţele urmărilor fulgerului pot fi grave cu pierderi materiale irecuperabile iar în unele cazuri pot pune în pericol viaţa omului.
În conformitate cu cerinţele Regulamentelor în vigoare proprietarii instalaţiilor energetice sunt obligaţi să întreprindă măsuri în vederea pregătirii adecvate a lor către funcţionare fiabilă în perioada descărcărilor electrice (dotarea liniilor electrice aeriene, posturilor de transformare cu aparate de protecţie contra supratensiunilor atmosferice, verificarea schemelor de amplasare a lor, efectuarea măsurărilor rezistenţei prizelor de pământ a aparatelor respective etc.) întru evitarea apariţiei şocurilor de tensiune şi deteriorării în masă a receptoarelor electrocasnice. Experienţa anilor precedenţi ne demonstrează că o bună parte din proprietarii acestor obiective posedă o atitudine insuficientă pe problema la capitol şi ca rezultat instalaţiile electrice nu sunt pe deplin pregătite către funcţionare în sezonul respectiv.
IET Căuşeni Va monitoriza minuţios pe parcursul lunii martie curent mersul pregătirii IE şi după caz vor fi emise acte prescripţii conducătorilor iar în cazul în care ele prezintă pericol vor fi deconectate de la reţea.
Cocomitent ţinem să reamintim populaţiei despre pericolul sporit pentru viaţa omului pe care îl prezintă descărcările electrice şi necesitatea respectării stricte a regulilor elementare de securitate privind fulgerul:
- în timpul descărcărilor atmosferice întraţi în casă imediat;
- nu vă apropiaţi de uşile şi ferestrele deschise, ţevi de metal;
- în timpul descărcărilor atmosferice deconectaţi de la reţea receptoarele electrice;
- nu ieşiţi din maşină dacă vă aflaţi în ea;
- în timpul fulgerului nu vă deplasaţi şi nu folosiţi obiecte de metal;
- dacă sunt numai copaci izolaţi unul de altul în regiune, găsiţi un loc deschis cât mai departe de copaci şi staţi aplecaţi.
Doar o atitudine serioasă privind problema la capitol din partea proprietarilor instalaţiilor energetice, populaţiei va garanta evitarea avariilor în reţelele de distribuţie şi utilizare precum şi cazurilor de accidente (electrocutări).
Deasemenea IET Căuşeni avertizază populaţia raionului că odată cu intensificarea precipitaţiilor atmosferice (ploi, vânt) pot cădea fire electrice la pămînt şi pot provoca electrocutări în rîndul populaţiei.
Se interzice apropierea de fire electrice căzute la pămînt în raza de 8 m.
În caz de cădere a firelor electrice sau alte defecte a instalaţiilor electrice de destribuţie, contactaţi serviciul de telefonie “24 ore” cu numărul 2-04-74, 2-04-75 a companiei “Union Fenosa” şi organizaţi paza locului accidentat pînă la sosirea brigăzii operative.
Inspector IET Căuşeni A.Cravcenco

ACTIVITATEA CLUBULUI DIN CĂUŞENI VECHI A FOST RELANSATĂ PRINTR-UN CAMPIONAT LA TENIS


Categoria: Noutăți       Data: 13-03-2010, 12:00
După mai mulţi ani de uitare şi neglijare, Căminul Cultural din sectorul Căuşeni Vechi din subordinea Primăriei oraşului Căuşeni şi-a reluat activitatea. Evenimentul s-a produs duminică, 14 martie, în incinta localului cu un aspect absolut de sărbătoare, renovat şi împrospătat după reparaţie, efectuată printr-o decizie a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Prima acţiune care a consemnat prestanţa principalului edificiu cultural în Căuşeni Vechi a fost o competiţie la tenis, cu participarea tinerilor preponderent din această zonă. Manifestaţia a avut sorţi de izbîndă graţie contribuţiei active a primarului de Căuşeni Anatolie Zaremba, specialistului pentru probleme cultură, tineret şi sport, Svetlana Boişteanu, şi desigur a directorului Clubului Ion Cernei. Turneul s-a desfăşurat pe trei categorii: seniori (cu vîrsta mai mare de 14 ani), juniori (10-14 ani) şi între fete. Notabil că sparingul s-a desfăşurat în prezenţa unui public numeros, care a demonstrat un suporterat pe cinste.

Între juniori cei mai buni s-au dovedit a fi Sergiu Haretonenco cu locul 1, Vitalii Ganga, plasat pe locul 2, şi Constantin Fedeleş – pe locul 3.
Primele trei locuri la categoria juniori au fost disputate respectiv de către Silvestru Danu – locul 1, Vadim Niculcea- locul 2 şi Ştefan Oprea- locul 3.
„Aurul” tenisului feminin l-a luat Cătălina Boldişor, Maria Apostol s-a învrednicit de locul 2 , iar Irinei Volcovschi i-a revenit poziţia a 3-a.
Toţi învingătorii au fost premiaţi cu cadouri de preţ, însă mult mai mult au contat bucuria locuitorilor din regiune, atmosfera de fair play care a domnit în sală, şi speranţa că sectorul Căuşeni Vechi va ieşi din colapsul lipsei de atenţie în care s-a aflat o bună bucată de vreme.

AGENDA APARATULUI PRIMĂRIEI CĂUŞENI ÎN PERIOADA 15-20 MARTIE


Categoria: Noutăți       Data: 12-03-2010, 12:00
Şedinţa operativă a Aparatului Primăriei Căuşeni din această săptămînă s-a desfăşurat într-o manieră răspicată, tonalitatea fiind dată de Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba. Motivul „analizei zborului” a rezidat din şedinţa Consiliului orăşenesc Căuşeni din 12 martie curent, dar şi alte evenimente de ultimă oră, care au scos în vileag mai multe „schelete din dulapurile Primăriei”.
În primul rînd, primarul s-a arătat nemulţumit faţă de felul cum au fost pregătite de către specialiştii Primăriei proiectele de decizie propuse spre examinare deputaţilor. Unele din acte au fost întocmite cu erori tehnice, fapt care a amînat aprobarea lor. Potrivit dlui Zaremba, asemenea neglijenţă nu este admisă pentru prima dată, şi dacă nu au priză observaţiile şi mustrările orale, atunci se va purcede la pedeapsa cu banul. Or, din salariul fiecărui funcţionar, culpabil de tergiversarea deciziilor forului legislativ local, se va reţine o treime din leafă pentru a acoperi cheltuielile de retribuţie a consilierilor orăşeneşti, convocaţi suplimentar din cauza lacunelor comise de specialiştii Aparatului.
În al doilea rînd, edilul căuşenean s-a pronunţat vizavi de activitatea Comisiei administrative, menţionînd în acest context că nu va mai tolera pasivitatea acestei structuri. Primarul a cerut preşedintelui şi secretarului Comisiei să pregătească un raport despre volumul de lucru efectuat, cu prezentarea informaţiei în faţa Consiliului orăşenesc.
Totodată, Anatolie Zaremba a cerut conducerii Întreprinderii Municipale „Apă Canal” să grăbească lichidarea avariei, produse la un rezervor din oraş, iar lucrătorilor de la Salubrizare şi Amenajare să ajungă pe la toate gunoiştile din localitate, stocurile de deşeuri fiind lichidate.

AVITAMINOZE DE PRIMĂVARĂ


Categoria: Relații cu Publicul » Editorial       Data: 12-03-2010, 12:00
Pe mine una, nu tembelismul guvernamental mă sperie. De aproape două decenii, el e o constantă a politicii moldoveneşti.
Din haosul discuţiilor politice televizate nu se mai înţelege nimic. Pensiile „nesimţite” sînt teoretic tăiate, salariile bugetarilor scad cu excepţii, birocraţii ajung doi pe un loc prin concedieri şi numiri abuzive. Parcă am intrat în ceasul morţii.
Veniturile bugetare nu cresc, în ciuda instrumentelor de tortură contabilă din ce în ce mai brutale. Pe de altă parte, oricîţi bani ar avea, autorităţile publice îi seacă cît ai clipi. Birocraţia a devenit expertă în justificarea cheltuielilor.
Îngrijorător este că statul se simte ameninţat şi devine agresiv. Organismul birocratic se apără. Optimizarea fiscală e considerată evaziune fiscală prin înăsprirea legislaţiei. Spirala restrîngerii drepturilor e tot mai rapidă, reglementările de tot felul cresc. Este îngrădită libertatea ce creează prosperitate pentru toţi cetăţenii prin redistribuţie naturală. Cu alte cuvinte, cetăţeanul este un debil mintal care nu trebuie lăsat să-şi facă rău singur.
Cînd ai o afacere pe care piaţa nu o mai susţine, ai o singură soluţie: micşorarea cheltuielilor administrative şi de producţie pînă la limita la care îţi asigură totuşi funcţionarea şi, totodată, creşterea cotei de piaţă, dezvoltarea agresivă a afacerii. La fel e şi cu statele. Consumul stimulează activitatea economică, creează locuri de muncă, oamenii şi corporaţiile prosperă, veniturile statului cresc dacă el micşorează cotele de impozit în loc să le crească. În schimb, noi batem cîmpii despre probleme inexistente sau neimportante.
Toată debandada vine din neîncrederea în forţele proprii, vine din mentalitatea provincială cu care ne-am obişnuit, să fim o margine îndepărtată a unei lumi din care vrem să facem parte, dar în care ne simţim stingheri ca o rudă venită de la ţară. Timizi, uneori gălăgioşi din acest motiv, stăm la coadă să ne dea alţii soluţii. Nu le au nici aceia către care ne uităm umili.
Toate statele, în loc să fie prestatoare de servicii ce nu pot fi procurate prin piaţă, se autonomizează faţă de interesele membrilor comunităţii şi acţionează într-un fantomatic „interes al statului” sau, mai rău, într-un abstract „interes naţional”, măşti care ascund motivaţii opace ale birocraţiei sau ale politicienilor.
Statele trec astăzi nu numai printr-o criză structurală ele însele, dar au adus criza economică peste tot în lume. Politicienii cu argumentele macroeconomiştilor disciplinaţi susţin contrariul, acuză piaţa, caută vinovăţia în lăcomia bancherilor sau în ineficienţa controlului. Realitatea este însă că legile economiei nu pot fi votate de parlamente. Piaţa globală acţionează conform logicii „mîinii nevăzute” descrise de Adam Smith cu atîta amar de vreme în urmă. Cu cît încercăm inconştienţi şi limitaţi s-o contrazicem, cu atît criza se adînceşte.
Trăim ultimul cutremur al socialismului, şi nu criza sistemului capitalist. Paradoxal, pentru o ţară slabă cum este încă Republica Moldova este mult mai simplu decît pentru marile puteri economice să se supună logicii pieţei. Asta depinde doar de coerenţa şi inteligenţa elitelor politice şi financiare. Acceptarea de către acestea a filosofiei şi viziunii potrivite este condiţia ca moldovenii, în criză, să trăiască liberi şi mai bine.

INSPECTORATUL FISCAL ANUNŢĂ


Categoria: Noutăți       Data: 11-03-2010, 12:00
Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Căuşeni reaminteşte că la 31 martie 2010 expiră termenul de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anul 2009, care au avut obligaţia să prezinte declaraţia şi anume:
1. Obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, care depăşeşte suma scutirii personale de 7200 lei pe an;
2. Obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 25 200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice, care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
3. Obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, ale căror sumă totală depăşeşete suma de 25 200 lei pe an.

COMISIA ADMINISTRATIVĂ CARE ADMINISTREAZĂ URECHI DE MĂGAR PIERIT


Categoria: Noutăți       Data: 11-03-2010, 12:00
Există în cadrul Primăriei Căuşeni aşa o structură cum este Comisia administrativă, prezidată de viceprimarul Filip Ciobanu, cu secretarul Maria Vasluian, specialist în Aparatul administraţiei oraşului pentru probleme de recrutare. Membrii Comisiei amintite sînt consilieri orăşeneşti, reprezentanţi ai Comisariatului de poliţie, Poliţiei Rutiere, Centrului de Medicină Preventivă, Inspecţiei ecologice, jurişti ş.a, care sînt însă convocaţi de cei doi funcţionari amintiţi, atunci, cînd este nevoie.
În mod normal, Comisia administrativă se pretinde a fi o pîrghie importantă de influenţă în oraş, menită să prevină şi să persecute orice încălcări de ordine şi disciplină. Adică, de competenţa Comisiei administrative ţin subiecte începînd cu sancţionarea cetăţeanului care a aruncat o căldare cu băligar în stradă şi terminînd cu evaluarea consecinţelor unei avarii de anvergură, ce a afectat localitatea. Or, judecînd după multiplele probleme care se acumulează într-un oraş cum este Căuşeni, respectiva structură ar trebui să nu-şi vadă capul de lucru.
Nu este însă aşa în cazul Comisiei administrative din Primăria Căuşeni. Şi nu deatîta că oraşul ar fi întruchiparea perfecţiunii, ordinii şi legislaţiei respectate, ci pentru că prin inactivitatea şi inerţia sa, formaţiunea a devenit un atavism, cu rentabilitate mai mult sub formă de maculatură.
De la începutul anului curent Comisia administrativă s-a întrunit în şedinţă tocmai de 2 ori! Cu examinarea a 2 chestiuni! Şi asta în timp ce pragul Primăriei este bătut zilnic de către zeci de orăşeni, cu diverse probleme, ce se văd soluţionate la comisia nominalizată, care ar trebui să fie o autoritate în oraş, dar din păcate nu este şi vagă speranţă că va fi vreodată. N-are de unde, deoarece forţa motrice a Comisiei- preşedintele şi secretarul, plasează accentele în activitatea acestei structuri după bunul plac, de cele mai dese ori departe de preocupările populaţiei. Care, la rîndul său, o scoate în capăt cum ştie, iar multora nici prin cap nu le trece că de fapt administraţia publică mai înseamnă şi coordonarea intereselor publice. Pentru că nu s-a creat un precedent cu rezultat şi productivitate, care să afirme Primăria oraşului drept o putere necondiţionată. În schimb, preşedintele Comisiei administrative participă cu succes la şedinţa Comisiei raionale pentru situaţii excepţionale, care examinează avaria de la rezervorul Întreprinderii Municipale „Apă Canal” şi caută pe cei vinovaţi, în timp ce cazul trebuia investigat şi soluţionat în pereţii Primăriei, inclusiv şi în cadru administrativ. Cine şi cînd, dacă sindromul de şef uneori e peste puteri, or, atîta vreme, cît boala e departe de vindecare, va exista în Primărie acest măgar pierit cu nume de Comisie administrativă, folos de la care e aproximativ ca de la urechile defunctului patruped numit.Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar