Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Femeia şi filosofia


Categoria: Relații cu Publicul » Editorial       Data: 25-03-2010, 12:00
Îi spunem adio decadei mărţişorului şi cu ea celebrării femeii. 1 Martie, 8 Martie, tot atîtea prilejuri pentru ca femeia să revină în centrul atenţiei. Bărbaţii, mai de voie mai de nevoie, au contenit deja goana după mărţişoare şi daruri pentru aleasa inimii lor. Femeia, cel puţin pentru o săptămână, a fost personajul răsfăţat al presei, televiziunilor, soţilor, iubiţilor, iar discuţiile despre rolul acesteia în societate, familie, politică, în viaţa de zi cu zi sînt pe gustul publicului.
Trăgînd cu urechea la astfel de comentarii, mi-a atras atenţia o temă mai puţin abordată, şi anume, de ce raportul bărbaţi – femei este extrem de disproporţionat în activitatea filosofică? Chiar aşa, m-am întrebat, cîte femei filosof cunoaştem? Vedeţi, nici nu îndrăznesc să folosesc femininul de la filosof, ca nu cumva să fie interpretat în sens peiorativ. De aceea, nu mi-aş permite să-l contrazic pe autorul „Bunului simţ ca paradox” pentru care orice tangenţă a femeii cu filosofia îi crea alergie. Mai mult decît atît, Alexandru Paleologu consideră că filosofia este un atribut al autenticei virilităţi, un fel de caracter sexual secundar masculin, la fel cum prezenţa lui la femei ar fi semnul indubitabil al unei deficienţe glandulare. Ce înţelegem noi de aici? Că orice femeie-filosof ar trebui să treacă pe la endocrinologie?! Cu toată admiraţia pe care i-o purtăm marelui eseist, nu-i împărtăşim justificarea filosofică pe care o aduce – în timp ce bărbatul este un „metafizician”, femeia rămâne o simplă „fiinţă metafizică”, care nu mai are nevoie de filosofie, pentru că dacă ar filosofa ar deveni o fiinţă tautologică, deci şi-ar nega natura.
Dacă pentru Paleologu femeia rămâne instinctivă, de la Hegel aflăm că femeia este lipsită de momentul identificării propriului sine. Şi uite aşa, din filosof în filosof, în încercarea de a găsi iluminarea feminină în filosofie, ne afundăm în disertaţii paleologiene şi hegeliene, din care femeia nu poate să fie în nici un caz posesoarea pietrei filosofale şi nici să plece în căutarea ei.
Cireaşa de pe tort o găsim tot la Alexandru Paleologu, care precizează că femeia „nu are nevoie de filosofie, tot aşa cum Dumnezeu nu are de ce să fie teolog”. Nu-l învinuim pe distinsul filosof de misoginism. Nici celebrul Toma d’Aquino (sec. XIII) nu avea o viziune mult diferită despre femei: perfecţiunea aparţine bărbatului, spunea el, femeia fiind o fiinţă ratată din punct de vedere fizic. Putem continua la nesfârşit cu exemplele oferite cu dărnicie de învăţaţii lumii, încă din zorii civilizaţiei şi până în prezent. Şi toate în defavoarea femeii filosoafe. Noroc că am dat peste maestrul spiritual hindus Osho care ne explică că întregul trecut al umanităţii este urât din cauza faptului că aceste calităţi feminine nu s-au putut dezvolta. „Gândirea bărbatului a încercat să reprime ceea ce este feminin din cauza complexului de inferioritate, dar, şi din cauza faptului că bărbatul este agresiv, violent şi distructiv.”
Pentru poziţia de inferioritate a femeii au pledat de-a lungul secolelor nu numai filosofii, cu argumentele lor de ordin ideologic, ci şi medicii, care găseau justificări fiziologice, preoţii care specifică tinerilor căsătoriţi, la cununie, că „bărbatul trebuie să fie cap femeii“, iar femeia trebuie să-l asculte în toate. Şi totuşi, într-un domeniu în care bărbaţii sunt suverani, există o excepţie, care contrazice, fără îndoială, ideea că femeile nu pot face filosofie. Ea se numeşte Hannah Arendt. O femeie foarte inteligentă şi o mare iubire a filosofului Martin Heidegger. Cercetările şi lucrările Hannei Arendt ilustrează mai ales o pasiune intensă pentru gândire, plecând de la o experienţă a unei evreice a timpului său, care a abordat cele două mari şi dificile teme ale epocii postbelice: totalitarismul şi antisemitismul. „Hannah Arendt – consideră Oleg Garaz – s-a priceput a face filosofie într-un mod mult mai convingător şi eficient decât toate puhoaiele astea de bărbaţi puşi pe fantasmări morbide, adică Morus, Campanella, Proudon, Bakunin, Marx, Enghels, Lenin, Stalin, Pol-Pot, Ho-Shi-Min, Mao-Tse-Dong, Hruşciov, Brejnev şi, evident, ultimul visător de la Kremlin care a fost Gorbaciov. Această evreică inteligentă s-a prezentat drept o excelentă şi autentică filosoafă, aşa cum numai o femeie s-a putut pricepe a fi, şi, în loc să se pregătească pentru moarte, ea a preferat să iubească un filosof şi pe nimeni altul decât pe însuşi Heidegger în persoană, şi nu neapărat platonic, adică utopic, ci cît se poate de concret şi palpabil.”
Femeile se vor simţi răzbunate după atîtea veacuri de inechitate profundă cînd vor afla că nu este doar o excepţie care întăreşte regula. Iată, încă două exemple de femei-filozof, personaje evocate de Platon, care nu pot fi considerate simple ficţiuni literare. Ele vin din epoca clasică a filosofiei greceşti: Aspasia (protagonista dialogului „Menexenos”) şi Diotima (protagonista dialogului „Banchetul”). De la Diotima aflăm că ”Nimeni dintre zei nu filosofează, nici unul nu năzuieşte să devină înţelept – fiecare şi este. Căci dacă unul e înţelept, nu filosofează”. Aşadar, să mai îndrăznească cineva să spună că femeile nu sunt filosoafe! Sau măcar zeiţe.

TURISM POLITIC CARE FACE CASĂ CU LIPSĂ DE RESPONSABILITATE


Categoria: Noutăți       Data: 25-03-2010, 12:00
Numai acest site a lăsat deoparte figura viceprimarului de Căuşeni, Filip Ciobanu, mai ales după ce Dlui a fost spălat în toate zoile, cînd a avut de prezentat rapoarte cu privire la activitatea Comisiei locative şi în funcţie de viceprimar. Toate aceste dări de seamă au fost arătate în cadrul Consiliului orăşenesc Căuşeni, unde chiar a fost prilej de mare shou şi concert public, toate acestea provocate de niste declaraţii, care te făceau să crezi că asişti la teatrul absurdului.
Pînă la urmă, oricît nu ar vrea administraţia oraşului să dosească din dedesubturile activităţii sale, oricum a ieşit la faţă acel plast de glod, care făcea deranj la multă lume.
Fiecare în această ţară are nişte angajamente, şi ele sînt cu atît mai grele, cu cît este funcţia îndeplinită mai mare. Viceprimarul oraşului Căuşeni are un volum de lucru, vorba rusului „мама не горюй”, însă nu se ştie de ce toate aceste puncte sînt cu semnul minus în faţă! Iar din motivul că nu poate, ori poate nu vrea, să îndeplinească, s-a gîndit (cel puţin aşa arată actualitatea) să ia o atitudine partiinică, nici nu ştii cum poate îl scapă!
Atunci cînd se încurcă interese politice cu cele de gospodărie e mare jale!!! Şi a fost mare jale cînd lumea a citit declaraţiile Viceprimarului în ziarul „Căuşeni”, pentru că mulţi au înţeles că „ a murit mama boului”, dacă vine în rîndurile Partidului de Guvernămînt, un oarecare activist alde Filip Ciobanu.
APROPO!
În atribuţiile viceprimarului de Căuşeni intră foarte multă treabă, bunăoară, preşedinţia în comisiile administrativă, locativă, etc. Afară de asta, Viceprimarul de Căuşeni, dirijează Primăria oraşului Căuşeni, în lipsa Primarului.
Sarcinile de bază ale viceprimarului sînt:
Emite proiecte de decizie şi dispoziţii în domeniul său de activitate;
Traduce în viaţă unele decizii ale Consiliului orăşenesc, dispoziţii ale Primarului, conform domeniului său de activitate;
Asigură controlul efectuării proiectelor construcţiilor, prin control direct (monitorizarea activităţii arhitectorului-şef al oraşului);
Supraveghează tîrgurile, pieţele, parcurile şi locurile de distracţii şi ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora.
ATRIBUŢII DE SERVICIU:
-Este responsabil de ;
-dezvoltarea sferei sociale, cultură, învăţămînt public, asigurarea ;
-privatizarea fondului locativ, activitatea Asociaţiilor locatarilor caselor privatizate;
-înfăptuirea lucrărilor de construcţii, reparaţii capitale şi capitale şi curente, folosirea raţională a pămîntului;
-dezvoltarea sectoulu agrar ;
-controlul documentaţiei devizelor de cheltuieli;
-controlul recepţiei lucrărilor efectuate şi în curs de efectuare;
-efectuează controlul asupra încasării impozitelor şi taxelor locale;
-asigură coordonarea problemelor nominalizate cu reprezentanţii şi direcţiile Consiliului raional Căuşeni.
-Îndeplinirea necondiţionată a dispoziţiilor Primarului!

TRIBUNA TÎNĂRULUI ZIARIST: Corina Repeşciuc, elevă LT “A. Mateevici”, or. Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 24-03-2010, 12:00
Cum vă imaginaţi o călătorie de vis ? La mare ori la munte , unde e mult soare sau unde e multă zăpadă alături de părinţi , alături de prieteni sau de colegi … la acest capitol fiecare are planurile sale . Toţi din noi visează să meargă undeva în călătorie aşa cum si eu visam să calătoresc prin Europa . Datorită studioului teatral “Tact” condus de d-na Ala Antonov acest vis a inceput să se realizeze din 2009 cînd impreună cu colegii mei de liceu am mers în Belgia pentru a prezenta o piesă de teatru . Anul acesta 2010 am mers la Italia orasul Sorento unde am prezentat piesa “Le mots et le masques” (după romanul de le Clezio ”la Geant”) o piesa despre confruntarea binelui şi rau, despre oameni cu mastile sale , ascunzindu-şi faţa adevărată !!! Alături de noi au fost si grupurile din Românaia (Constanţa şi Bucureşti) si grupul din Belgia .
A fost ceva deosebit si foarte impresionant ! Ce mi-a placut ?
Mi-a plăcut că am fost un grup unit …
Mi-a plăcut că a fost timpul foarte frumos …
Mi-a plăcut că timp de 3 zile în rutiera am avut multe clipe fericite …
Mi-a plăcut că ne-au primit foarte călduros , într-un hotel destul de confortabil …
Mi-a plăcut că hotelul a fost pe Malul Marii …
Mi-a plăcut stîncele pe care se afla oraşul şi in fiecare dimineaţă le admiram …
Mi-a plăcut şi sunt sigură că niciodată nu voi uita cum mîncam portacale din copaci ….
Mi-a plăcut atelierile pe care le faceam … şi invaţasem tehnici noi de a reda emoţiile noastre …
Mi-a plăcut piesa colegilor din alte ţarii …
Mi-a plăcut atunci cînd întreg public a aplaudat la finele piesei noastre …
Mi-a plăcut excursile prin magazinele din preajma noastra .. J
Mi-a plăcut atunci cînd ne-am adunat toate grupurile la recepţie şi am cîntat cine la chitară cine la pian
Mi-a plăcut atunci cînd ne-au îmînat premiile avînd parte de multe multe surprize …
Mi-a placut excursia in capital Italiei Roma …
Mi-a plăcut sa văd Coloiseo … care anterior îl vazusem doar în filme sau pe poze la lecţia de istorie …
Mi-a plăcut să văd Padova … oraşul unde poţi întîlni mulţi Căuşeneni …
Mi-a plăcut că pentru prima oară am mers cu trenul !!! pentru a vizita Venezia –oraşul pe apa …cu multe poduri şi canale
Mi-a plăcut acel oras…sunt ferm convinsă că nici cuvinte nu aş găsi pentru a reda toată frumuseţea …
Mi-a plăcut că toti prieteneşte ne-am desenat mutricelele ca amintire … J
Trist a fost să ne despărţim cu toate aceste locuri … dar ne astepta îaninte un drum .Poate parea lung dar foarte repede am ajuns acasă … însa …
Mi-a placut ca la Italia iera soare ba chiar am mers cu picioarele prin apa mării …dar ajungînd în România am dat de zapadă şi ger …
Mi-a plăcut şi sunt fericită că timp de 10 zile am simţit si Vară şi Iarnă şi Primavară şi Toamnă …
Însă totul are un final … timpul nu-l mai întorci rămînem doar cu amintirea … doar cu pozele ce veşnic vor aduce nostalgie în sufletele noastre … .
Spunem mulţumesc profesoarei noastre D-na Antonov Ala pentru călătoria care ne-a organizat-o şi pentru toată grija care a purtat-o timp de 10 zile ! Un mare mulţumesc îl aducem părinţilor nostri pentru munca si silinţa depusă pentru ca noi sa ajungem în lumea mare şi ca să vedem multe lucruri frumoase !
Mulţumim tuturor care au fost alături de noi …!!!

Tuberculoza poate fi tratată


Categoria: Noutăți       Data: 24-03-2010, 12:00
În fiecare an data de 24 martie este destinată a solicita atenţia publică asupra faptului, că tuberculoza, astăzi rămîne o problemă epidemiologică în toată lumea, producînd moartea multor milioane de oameni anual.
24 martie comemorează ziua în care doctorul Robert Koh, în a.1882 a uimit comunitatea ştiinţifică a vremii cu descoperirea bacilului care îi poartă numele şi care produce tuberculoza.
E binevenit să amintim cititorilor despre unele particularităţi a tuberculozei – o maladie infecţioasă periculoasă, care poate duce la pierderea capacităţii de muncă, invaliditate şi deces.
Mai frecvent tuberculoza afectează plămînii (tuberculoza pulmonară), însă poate afecta şi alte organe (tuberculoza oaselor şi articulaţiilor, tuberculoza renală, tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici, tuberculoza aparatului uro-genital, tuberculoza pielii, a ochilor, etc).
Ce reprezintă mycobacteria tuberculozei?
Bacilul Koch este un microorganism neobişnuit de viabil, care îşi păstrează proprietăţile la uscare, congelare, după prelucrare cu alcool. Lumina directă a soarelui, temperaturile ridicate şi substanţele care conţin clor distrug rapid bacteriile. Iată de ce cel mai mare risc de contaminare cu tuberculoza reprezintă încăperile închise, umede şi neaerisite.
Cum are loc transmiterea infecţiei (contaminarea)?
În majoritatea cazurilor, tuberculoza este transmisă pe cale aeriană de la bolnavul cu tuberculoza pulmonară contagioasă, adică care elimină bacilul Koh.
Sursa principală de infecţie o constituie omul bolnav, care răspîndeşte în aer microparticulele bacilifere eliminate prin tuse, strănut, vorbire şi scuipat. Acestea, împreună cu aerul inspirat, pătrund în plămînii persoanelor sănătoase, provocînd tuberculoza. Persoana sănătoasă poate fi contaminată cu tuberculoză în încăperi aglomerate, neventilate, în care se află un bolnav de tuberculoză pulmonară contagioasă. În cazul altor forme ale maladiei, cum ar fi, de exemplu, tuberculoza renală sau tuberculoza ganglionilor limfatici, mycobacteriile nu sunt eliminate în aer şi contaminarea nu poate avea loc.
Cine este receptiv la tuberculoză?
Orice persoană poate fi infectată cu tuberculoza, indiferent de statutul social şi situaţia materială.
Riscului ridicat de transmitere a infecţiei sunt expuse:
- persoanele care se află în contact permanent cu bolnavii de tuberculoză pulmonară contagioasă;
- persoanele cu imunitatea scăzută, cauzată de subnutriţie şi condiţii nefavorabile de viaţă, afecţiuni cronice;
- persoanele infectate cu HIV;
- fumătorii activi, persoanele care consumă alcool, droguri;
- copiii nevaccinaţi contra tuberculozei.
Care sunt consecinţele tuberculozei?
- Bacilul Koh distruge ţesutul pulmonar, ducînd la invaliditate gravă a bolnavilor şi la deces.
- Boala poate evolua latent timp îndelungat şi dacă persoana nu este obişnuită să acorde atenţie stării generale nesatisfăcătoare a organismului, ea va solicita asistenţa medicală cu întîrziere, ca urmare tratamentul fiind de o durată mai lungă şi necesitînd mult mai multe eforturi. Drept consecinţă, tratamentul ar putea fi ineficient.
- Bolnavul cu tuberculoză pulmonară contagioasă nesupus tratamentului poate infecta timp de un an de la 10 la 15 persoane. Unui risc sporit sunt supuşi membrii familiei bolnavului şi alte persoane care se află adesea sau permanent în anturajul lui.
Care sunt principalele simptoame ale tuberculozei?
Principalele simptoame ale tuberculozei pulmonare sunt:
- Tuse cu spută mai mult de 3 săptămîni;
- Febră timp de o săptămînă fără o cauză evidentă, frisoane;
- Dureri în regiunea cutiei toracice;
- Hemoptizie (spută cu sînge eliminată prin tuse);
- Scăderea bruscă în greutate;
- Pierderea poftei de mîncare;
- Astenie permanentă, oboseală;
- Dispnee la efort fizic;
- Transpiraţii excesive, mai ales noaptea.
În cazul prezenţei simptoamelor nominalizate ÎN CEL MAI SCURT TIMP SOLICITAŢI ASISTENŢA MEDICULUI DE FAMILIE. Medicul va dispune trimiterea dumneavoastră pentru examinări la ftiziopneumolog. Numai specialistul poate prescrie un tratament adecvat. Nu trebuie să vă înspăimînte diagnosticul „tuberculoza”. Un tratament precoce este şansa dumneavoastră de a vă vindeca.
Cum se tratează tuberculoza?
Preparatele antituberculoase sunt eficiente şi contribuie la stoparea dezvoltării mycobacteriilor tuberculozei şi distrugerea lor. La fel, previn dezvoltarea rezistenţei mycobacteriilor tuberculozei la medicamente.
Medicul ftiziopneumolog, în urma examinării bolnavului şi în baza rezultatelor analizelor efectuate, stabileşte combinaţia optimă a preparatelor. Administrarea preparatelor medicamentoase bolnavului are loc sub supravegherea directă a lucrătorilor medicali.
Tratarea tuberculozei este un proces îndelungat, cu durata de cîteva luni. Periodic sînt efectuate analize ale sputei la prezenţa mycobacteriei tuberculozei şi alte investigaţii necesare. Pentru un tratament eficient este necesară respectarea cu stricteţe a tuturor indicaţiilor medicului.
Dacă tratamentul are loc în strictă conformitate cu prescripţiile medicului, boala cedează. Pacientul care a trecut cursul integral de tratament se vindecă şi nu mai prezintă o sursă de infecţii pentru societate.
Abandonarea tratamentului prescris de medic contribuie la creşterea rezistenţei mycobacteriei tuberculozei la medicamentele administrate, iar pacientul devine o sursă de răspîndire a tuberculozei rezistente la medicamente.
În Republica Moldova diagnosticul şi tratamentul tuberculozei sunt gratuite.
Fiecare om poate şi trebuie să contribuie la creşterea imunităţii organismului său. Renunţarea la anumite deprinderi vicioase, respectarea regimului alimentar, călirea organismului, exerciţiile fizice pot diminua riscul de contaminare cu tuberculoza.
Dacă în casă sunt bolnavi de tuberculoză, pentru a evita contaminarea celor din jurul lui este necesară aerisirea frecventă a încăperii şi curăţarea umedă a acesteia de 2-3 ori pe zi. Bolnavul, în timpul tusei şi strănutului, trebuie să-şi acopere nasul şi gura cu o batistă sau cu un şerveţel, să utilizeze scuipătoare, care urmează a fi dezinfectate. Batistele şi serveţelele cu spută trebuie distruse.
REŢINEŢI !!!
- Orice persoană poate fi infectată cu tuberculoză, indiferent de statutul social şi situaţia materială.
- Tuberculoza se transmite de la persoana bolnavă la cea sănătoasă pe cale aerogenă.
- La apariţia a cel puţin unuia din simptoamele specifice tuberculozei, de urgenţă solicitaţi asistenţa medicului de familie.
- Tuberculoza se tratează numai cu preparate antituberculoase speciale sub supravegherea directă a lucrătorilor medicali. În nici un caz nu vă autotrataţi!
- Tratamentul trebuie continuat atît timp cît este indicat de medic pentru a evita apariţia tuberculozei rezistente la medicamente.
Şef secţie epidemiologie Anatol Talmazan
CMP Căuşeni

Vaccinarea contra gripei pandemice a populatiei continuă


Categoria: Noutăți       Data: 22-03-2010, 12:00
Pe parcursul săptămînii trecute în raionul Căuşeni a continuat campania de vaccinare contra gripei pandemice A(H1N1) cu vaccinul Cantgrip, fiind vaccinate 1370 persoane, comparativ cu 652 in saptamîna precedentă.Total, de la debutul campaniei de vaccinari contra gripei pandemice A(H1N1) cu vaccinul Cantgrip au fost vaccinate 5073 persoane,ce constituie 48,3 % de utilizare a dozelor de vaccin distribuit pentru necesităţile raionului.
De la demararea campaniei de imunizare în raion nu au fost raportate cazuri de înregistrare a reactiilor postvaccinale .
In mijloacele mass-media au fost publicate diverse articole referitor la ineficacitatea sau pericolul vaccinului antigripal,deaceea este de inteles “reactia” populatiei, cu atăt mai mult ca se refuză de vaccinul dat si unii din demnitari. În acest scop specialiştii CMP si CMF au coninuat deplasările in localităţile din raion, pentru a lamuri populatiei despre necesitatea şi importanţa vaccinării .
Cu deosebit respect aşi vrea să menţionez responsabilitatea şi aportul lucratorilor medicali în acest aspect.Astfel, campania de vaccinare contra gripei pandemice a decurs cu utilizarea a 100 % de doze in s.Fărlădenii Noi, 77 % in s.Fărlădeni, 70,6 % de doze în Tănătarii –Noi, 70,1% în s.Tănătari ,peste 60 % de doze au fost utilizate în asa localităţi ca: Baccalia, Hajimus,Căinari,Ciufleşti, Cîrnăţenii Noi , Pervomaisc, Taraclia.
Însă,cu regret,în unele teritorii ca Zaim,Opaci,Ucrainca,Plop-Ştiubei, Chircăieşti, Sălcuţa, cuprinderea vaccinală este sub 40 % si chiar 30 % de utilizare a dozelor distribuite.
In linii generale raionul Causeni este inclus în lista raionelor cu activizarea procesului de vaccinare a populaţiei, deşi în săptamînile precedente am fost cu indicatori mult mai mici de vaccinare.
Avînd în vedere că din numarul total de cazuri inregistrate în raion în circa 25 % boala a decurs cu complicaţii ,iar în două cazuri pacientele au decedat, este important să cunoaştem că este mai uşor să previi boala. Cu atăt mai mult că pericolul de gripă încă persistă, iar virusul gripal este mult periculos decît însăşi vaccinul.
Or,organizarea doar în complex a măsurilor nespecifice cu cele specifice, ca vaccinarea, pot avea efectul mult aşteptat.
Responsabilitatea fiecaruia pentru propria SĂNĂTATE poate contribui la protejarea sănătăţii a persoanelor apropiate.
Elizaveta Iordan
Medicul şef al Centrului de Medicină
Preventivă Căuşeni

CULTURĂ: Mamă, pentru toate-ţi mulţumesc


Categoria: Noutăți       Data: 22-03-2010, 12:00
„Mamă, pentru toate-ţi mulţumesc” a fost genericul unei sărbători dintre-acelea bune, organizate de profesorul de muzică şi canto din Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Igor Verhoveţchi. Maestrul a reuşit să iniţiize o petrecere pe cinste, antrenînd copiii clasei a 4-a, sub diringinţia dnei Olga Ţulea. Puştii au cîntat, au recitat versuri, demonstrînd ce pot mai bine.
Activitatea a ţinut de planul extraşcolar, iniţiativa aparţinîndu-i dlui Igor Verhoveţchi, care a ştiut să mobilizeze copiii în aşa fel, ca aceştia să depună tot sufletul şi inspiraţia.
Igor Verhoveţchi este un profesor tînăr, dar deja cu experienţă. Dlui este dintre puţinii în r-l Căuşeni care are absolvită Academia de Arte „G. Musicescu”. Or, orele Dlui sînt o adevărată operă de artă, slujind un exemplu elocvent discipolilor.

CENTRUL MILITAR CĂUŞENI ANUNŢĂ


Categoria: Noutăți       Data: 22-03-2010, 12:00
În scopul completării calitative cu militari prin contract a unităţilor Armatei Naţionale, Ministerul Apărării informează populaţia despre selectarea şi încadrarea cetăţenilor în serviciul militar prin contract la funcţii de sergenţi în Batalionul 22 de menţinere a păcii.
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ tinerii care doresc să urmeze cariera militară:
- cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliu stabilit în ţară;
- „apt medical” şi dezvoltat fizic bine;
- vîrsta pînă la 30 ani;
- lipsa antecedentelor penale şi să nu fie în curs de urmărire penală;
- conduită morală şi civică corectă;
- să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni politice;
- candidatul este obligat să deţină cel puţin studii medii incomplete de cultură generală (9 clase).
Cariera militară îţi oferă posibilitatea să beneficiezi de avantaje, dintre care cele mai importante sunt:
- educaţie gratuită – posibilitatea de a continua studiile în instituţiile de învăţămînt militar superior şi în instituţiile civile de învăţămînt superior, postuniversitar sau de a urma alte forme de perfecţionare profesională;
- siguranţa locului de muncă;
- salariu lunar care asigură un trai decent, începînd de la 2300 leî în primul an de serviciu;
- asistenţă medicală şi tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit, precum şi soţiile şi copii militarilor prin contract au dreptul la tratament balneosanatorial cu înlesniri din contul statului;
- studierea gratuită a limbilor moderne (engleza, franceza, germana);
- acumularea experienţei operaţionale unice prin participarea în cadrul cursurilor internaţionale de pregătire profesională, aplicaţiilor internaţionale şi bilaterale, precum şi şansa de a vizita tări străine (SUA, Germania, Romănia, Turcia, Marea Britanie etc.);
- pe toată durata pregătirii profesionale în instituţii militare de învăţămînt, beneficiezi de instruire, cazare, hrană şi asistenţă medicală gratuite, echipament gratuit;
- pensie garantată şi destoinică (la nivel de funcţionar public) la numai 20 de ani de serviciu;
- oportunitate de a lua parte la reconversia militară, recalificare gratuită la diferite specialităţi civile şi asistenţă postcarieră.
Informaţia suplimentară la Centrul militar teritorial Căuşeni sau la telefoanele de contact:
0-243-2-23-23, 0-243-2-23-05 sau 0-243-2-28-02.

AGENDA APARATULUI PRIMĂRIEI CĂUŞENI ÎN PERIOADA 22-27 MARTIE


Categoria: Noutăți       Data: 21-03-2010, 12:00
Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local, situaţia sanitară în oraş, optimizarea cheltuielilor în structurile subordonate Primăriei, alimentaţia copiilor au fost doar cîteva repere ale şedinţei operative din 22 martie, convocate de către Primarul de Căuşeni, Anatolie Zaremba, cu Aparatul Primăriei.
Primarul a cerut specialiştilor, de atribuţiile cărora ţin activităţi ce aduc bani în bugetul oraşului să fie mai exigenţi şi insistenţi, iar lucrul lor să fie cu randament mai mare, în măsură să acopere necesităţile localităţii. Totodată, edilul căuşenean a dispus un control strict asupra cheltuielilor, în multe cazuri văzute de Primar neîntemeiate şi efectuate într-o manieră absolut iresponsabilă. Potrivit Primarului, bunăoară, nu sînt deloc justificate cheltuielile excesive pentru gaze naturale, dovadă fiind facturile prezentate de grădiniţele de copii din oraş. În acest sens dl Zaremba a cerut un raport amănunţit de la conducătorii instituţiilor preşcolare, specificînd că deţine informaţii că pe lîngă bucătăriile grădiniţelor se mai hrănesc o mulţime de funcţionari de la instituţii cu putere de decizie şi control. Conform Primarului, asemenea stare de lucruri nu va fi tolerată şi din moment ce vor fi acumulate toate probele necesare, se va proceda la sancţionări serioase.
Curăţenia în oraş de asemenea a fost un subiect pus în discuţie, primarul cerînd de la serviciile necesare în ajunul sărbătoilor de Paşti să ia situaţia la control special, iar Comisia administrativă să-şi îndeplinească funcţiile vizavi de orăşenii care admit stocuri de gunoi şi deşeuri pe teritoriu public.

Cultura ritmului încetinit


Categoria: Relații cu Publicul » Editorial       Data: 20-03-2010, 12:00
Există în Europa un curent denumit “Slow Food”. Asociaţia internaţională a alimentaţiei cu răbdare (Slow Food International Association), al cărei simbol este melcul, îşi are centrul în Italia (foarte interesantă pagina de Internet, vizitaţi-o). Ceea ce predică această mişcare “slow food” este că oamenii trebuie să mănînce şi să bea lent, pentru a savura mîncarea, pentru a se bucura de procesul de preparare al mîncării, împreună cu familia, cu prietenii, fără grabă şi de calitate.
Ideea este de a se contrapune spiritului “Fast Food” şi a tot ceea ce reprezintă el ca stil de viaţă. Surpriza este că această mişcare de “Slow Food” serveşte ca bază pentru o mişcare mult mai amplă numită “Slow Europe”, după cum descrie revista Business Week. Totul a pornit de la punerea în discuţie a “grabei” şi “nebuniei” generate de globalizare, de dorinţa de “a avea în cantitate mare” (nivelul vieţii) opus la “a avea calitate, calitate de viaţă, sau calitate umană”.
Conform revistei Business Week, muncitorii francezi, chiar dacă lucrează mai puţin (35 de ore pe săptămînă), sînt mai productivi decît colegii lor americani sau britanici. Şi germanii, care în multe întreprinderi au implantat săptămîna de 28,8 ore de muncă, au văzut productivitatea crescînd de un lăudabil 20%. Această atitiudine, numită “slow attitude” atrage atenţia pînă şi americanilor, discipolii lucrului rapid şi imediat.
Pe de altă parte, această atitudine fără grabă nu înseamnă să facă mai puţin, nici să se obţină “calitate şi productivitate mai mici”, ci mai multă perfecţiune, atenţie la detalii şi mai puţin stres. Acest lucru înseamnă o întoarcere la valorile familiei, ale prietenilor, ale timpului liber, ale bunei comodităţi, ale vieţii în micile comunităţi. O întoarcere la AICI, prezent şi concret, opus lui MONDIAL, indefinit şi anonim.
Înseamnă a relua valorile esenţiale ale fiinţei umane, a micilor plăceri ale cotidianului, ale vieţii simple şi ale convieţuirii, ale religiei şi credinţei. Înseamnă un mediu de lucru mai puţin constrîngător, mai vessel, mai ridicat şi totuşi mai productive, mediu în care toţi oamenii fac cu plăcere ceea ce ştiu ei mai bine să facă
E recomandabil să ne gîndim mai în amănunt la toate acestea. E posibil ca vechile proverbe: “Cu răbdarea se trece marea” şi “Graba strică treaba” să merite din nou atenţia noastră în aceste timpuri de nebunie desfrînată?
Nu ar fi bine ca întreprinderile din comunitatea, oraşul sau ţara noastră să înceapă a dezvolta programe serioase de “calitate fără grabă”, chiar pentru a mări productivitatea şi calitatea produselor şi serviciilor, fără a pierde “calitatea umană”?
În filmul “Parfum de femeie” există o scenă de neuitat în care orbul (interpretat de Al Pacino) invită o fată la dans şi ea îi răspunde: “Nu pot, logodnicul meu va sosi în curînd.” La care orbul îi răspunde: “Ştii, viaţa se trăieşte într-o clipă.”, şi o ia la un tango. Cel mai bun moment al acestui film cred că este această scenă de 2 sau 3 minute.
Mulţi trăiesc alergînd după timp, şi îl ajung doar cînd mor, fie de un infarct, fie de un accident pe autostradă pentru că goneau prea tare pentru a ajunge la timp. Alţii sînt prea nerăbdători să trăiască în viitor, că uită să trăiască în prezent, care este unicul timp care există cu adevărat.
Toţi avem pe această planetă acelaşi timp, nici mai mult, nici mai puţin de 24 de ore pe zi. Diferenţa stă în utilizarea acestor ore de către fiecare dintre noi. Trebuie să învăţăm să profităm de fiecare moment, pentru că, dupa cum zicea John Lennon: “Viaţa este ceea ce se întîmplă în timp ce planificăm viitorul.”
Mulţumesc pentru că aţi reuşit să citiţi acest mesaj pînă la sfîrşit. Mulţi l-ar fi citit doar pînă la jumătate, “ca să nu piardă timpul” atît de valoros în această lume globalizată.

TRIBUNA TÎNĂRULUI ZIARIST:Corina Repeşciuc, elevă LT “A.Mateevici”, or. Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 20-03-2010, 12:00
ÎMPĂRŢIND BUCURIA CU CEI CARE O ÎNTÎLNESC MAI RAR
E primavară ! Din nou sufeltele oamenilor se umplă de bucurie , fericire, bună voinţă după o iarnă lungă şi friguroasa . Tradiţional de 1 Martie dăruim celor dragi un Mărţişor spunîndu-le “ îţi urez o primăvara norocoasa si plina de clipe frumoase” . Pare a fi totul ideal- zimbete , multumiri , aplauze … insa cit de banal nu ar suna haideti sa fim sinceri: oare s-a gindit cineva in acel moment la copiii care numai in suflet au sarbatoare, dar in fata ochilor văd o zi obişnuita fara mama alaturi, fara cei ce pot sa-ti spuna un cuvint dulce sau sa-ti zimbeasca . Vesnic ne punem in plan sa le facem o vizita sau sa ii ajutm pe sărmanii cu ceva, dar urmeaza fraza “Miine –azi nu am timp ”. Hmmm! interesant cunoaste cineva diferenta intre ieri , azi si miine . E simplu de tot ieri nu am fost nimic si mîine tot, însă azi suntem totul, azi putem fi acei ingeri păzitori ai unor copii daruindu-le macar un zimbet ..!!! Mă întreb de cite secole ar avea nevoie omul pentru a intelege un adevar că facind un bine, il faci cu dragoste, il faci pentru a primi o placere si nu din profit . Adesea profitul nu se compara cu ceea ce vezi …fiindca vezi o minune, vezi in ochii unor copii mii si mii de sperante .
Imaginati-va pe o clipa ca deveniti ingeri… haideti, incercati, e simplu de tot si că aveti misiunea de a face bine .. O grupa de elevi din Liceul Teoretic “Alexei Mateevici ” din oraşul Căuşeni (Cirnov Mihaela , Repesciuc Corina , Repesciuc Nicoleta , Oxani Corina , Verebcean Ina , Nenita Cristina ) au facut tot posibilul de a deveni in realitate ingeri pentru copiii de la Centrul de plasament “AlterEgo” . Ati fi curiosi sa aflati cum ? Din pacate, nu ne-a reusit pe 1, dar pe 4 martie dis-de-dimineata, cu buna dispozitie am pornit la treaba . Cred ca a fost o experienta buna si am luat aminte multe lucruri importante. Impreuna cu copiii de la centru am facut martiosare. Toti copiii au fost foarte entuziasmaţi, fiecare încercînd să faca cit mai multe si mai perfecte martisoare. Ne-am simţit perfect de bine alături de bunătatea şi sinceritatea discipolilor de la “Alter Ego”, un zîmbet de fericire al unui copil mai ocolit de soartă costînd scump.
Sincere multumiri celor 6 fete de la Liceul “Alexei Mateevici ” care au demonstrat o iniţiativă pe cinste.
Între vise, credinţă si speranţă, clipele de fericire , lacrimile de bucurie si sustinerea celor din jur sunt momentele care au un zbor liber si de fiecare data cauta o inima si un suflet care sa le merite . Faceti fapte bune – impartiti bucuria cu cei ce o intilnesc mai rar!Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar