Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

O PERSOANĂ A MURIT ÎN URMA INCENDIILOR PRODUSE LA CĂUŞENI DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI Grigore Repeşciuc, Şef DSE Căuşeni


Categoria: Noutăți       Data: 12-02-2010, 12:00
Direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni informează că de la începutul anului 2010 pe teritoriul raionului Căuşeni au avut loc 7 incendii, în rezultatul cărora a persoană a decedat, două au fost salvate, însă în stare foarte gravă. Paguba materială în urma acestor deflagraţii a constituit 140 mii de lei, iar bunurile materiale salvate de către unităţile de pompieri constituie cca un milion 735 mii de lei.
De cele mai dese ori incendiile sînt cauzate de neatenţie şi imprudenţă, dar se mai întîmplă cum, bunăoară, în satul Ciufleşti, unde cetăţeanul Vasile Ignat, fiind în stare de ebrietate a dat foc la casă, pierderile constituind cca 20 mii de lei.
Direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni aduce la cunoştinţa populaţiei unele regului privind securitatea antiincendiară:
1.În cazul detectării incendiului, în cazul cînd acesta nu a luat proporţii, pînă la sosirea autospecialelor, să fie întreprinse acţiuni cu forţele proprii pentru lichidarea incendiului.
2.Persoana care a detectat incendiul trebuie să anunţe pe toţi cei aflaţi în preajmă şi să informeze de urgenţă Serviciul de pompieri.
3.La anunţarea incendiului prin telefonul 901 urmează să fie indicată cu precizie adresa – localitatea, strada, nr. casei sau apartamentului, să se informeze ce arde şi unde, dacă sînt sau nu persoane blocate de incendiu şi de anunţat numele şi telefonul de la care s-a produs apelul.
4.În caz că incendiul a fost lichidat cu forţele proprii, de asemenea este nevoie de informat Serviciul de pompieri.
5.În măsura posibilităţilor, persoana care deţine informaţia de la faţa locului trebuie în primul rînd să informeze despre starea de lucruri creată la momentul sosirii echipei de pompieri.
6.În caz de un incendiu se deconectează imediat reţeaua electrică şi cea de gaze.
7. evacuarea persoanelor din clădirea incendiată se va efectua conform planului de evacuare din construcţie. În timpul evacuării se va strădui pe cît este de posibil de evitat panica şi îmbulzeala de pe căile de evacuare.
8.La locul incendiului se vor chema de urgenţă serviciile de avariere gaze, energetic şi serviciul medical.
9.Evacuarea bunurilor materiale se va efectua după posibilitate şi doar atunci cînd este clar că toate persoanele supuse riscului focului au fost evacuate.
10.În toate cazurile de apariţie a incendiului trebuie de acţionat liniştit, calm, organizînd ordine în acţiunile care participă la stingerea incendiului.

GRĂDINIŢELE DIN ORAŞUL CĂUŞENI AU DEMONSTRAT CĂ SÎNT DINTRE CELE MAI BUNE


Categoria: Noutăți       Data: 11-02-2010, 12:00
Miercuri, 10 februarie, grădiniţa de copii nr.1 din oraşul Căuşeni a găzduit un seminar de nivel raional pentru managerii instituţiilor preşcolare. Activitatea a fost coordonată de şefa grădiniţei Nina Tulbea şi specialistul-metodist Svetlana Vasluian şi a abordat teme ce ţin de
METODICA PREDĂRII ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE
IN GRĂDINIŢE.
Participanţii la forum au luat în discuţie subiecte referitor la competenţe de organizare instituţională si de management al resurselor umane, competenţe de relaţionare, competenţe de comunicare, competenţe de organizare a grupei de prescolari, competenţe de planificare, competenţe psihopedagogice si didactico-metodologice, competenţe privind integrarea europeana etc, etc.
După raportul prezentat de dna Vasluian, şefele instituţiilor preşcolare din raionul Căuşeni au avut posibilitatea să urmărească o activitate instructiv-educativă tip, prezentată de grupa educatoarei Maria Eni.
Programul activităţii a prevătut un montaj muzical-literar cu elemente de poezie, dedicate regretatului poet Grigore Vieru, numele căruia îl poartă în Moldova anul 2010.
Puştii nu doar au recitat din poeziile îndrăgite, dar au şi interpretat din piesele puse pe versurile lui nenea Grig, accentuînd valorile veşnice – dragostea de mamă, de patrie, de casa părintească etc, iar la final au avut parte şi de o surpriză din partea Primăriei Căuşeni, care a venit cu ceva delicii pentru copiii, care au reprezentat atît de frumos oraşul. Potrivit Svetlanei Boişteanu, specialist pentru probleme tineret, cultură şi sport în cadrul aparatului administraţiei oraşului, şi de această dată Grădiniţa “Albinuţa” a demonstrat că nu degeaba poartă numărul 1.

ŞOCUL FACTURILOR, spoit cu statistică


Categoria: Noutăți       Data: 8-02-2010, 12:00
Cîţi căuşeneni au fost în prag de stop cardiac, cînd au primit facturile curente pentru serviciile comunale?! Nu dispun de o cifră concretă, dar presupun că sînt mulţi- face doar să tragi cu urechea la discuţiile oamenilor prin piaţă, transport public, în rînduri prin instituţiile publice etc, etc. Dar ce mai ! O eventuală pacientă a secţiei de cardiologie sau neurologie am fost şi eu, mai ales la văzul „ţiduletei de amoriu” trimisă cu mult drag de serviciul gaze.
Situaţia de la începutul anului s-a dovedit a fi peste puterile majorităţii populaţiei, graţie mai multor factori. Scumpirea tarifelor la resurse energetice, suspendarea compensaţiilor nominative, criza economică- toate acestea bine mestecate cu şirul sărbătorilor de Revelion şi Crăciun, care au cerut ceva cheltuieli, plus condiţiile climaterice, ce au fost frumoase, de iarnă, dar au făcut imposibile orice fel de economii, mai ales în familiile unde sînt copii mici. Deoarece bănuiesc, că nişte părinţi adecvaţi mintal vor prefera să ducă banii la poştă pentru Moldovagaz, decît la farmacie.
De fapt, toate aceste lamentări au fost prognozabile şi fiecare familie se va descurca cu problema după propriile puteri. Motivul subiectului abordat a fost altul – o recentă informaţie făcută publică de Biroul Naţional de Statistică „În anul 2009 salariul mediu în Moldova a constituit 2748,4 lei ($219,9) şi a crescut cu 8,7% faţă de anul 2008.
Surse din cadrul Biroului Naţional de Statistică au relatat corespondentului INFOTAG că dacă în sfera bugetară salariul mediu a crescut cu 22,8%, pînă la 2 406,1 lei, în sectorul real al economiei – doar cu 3%, pînă la 2 946,2 lei. Specialiştii susţin că acest lucru este determinat de criza economică, în urma căreia multe întreprinderi şi-au micşorat producţia.
Cele mai mari salarii le au angajaţii din domeniul financiar-bancar – 5 630,7 lei (+3,5%), energie electrică şi termică, gaze şi apă – 4 497,9 lei (+4,1%), transport şi comunicaţii – 3 656,2 lei (+3,8%).
Cea mai mare creştere a salariilor a fost înregistrată în sfera învăţămîntului – cu 28%, pînă la 2 137 lei, în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale – cu 20,1%, pînă la 2 716 lei, în piscicultură – cu 18,9%, pînă la 1 628,1 lei,
Cu toate acestea, mai mici decît în piscicultură sînt salariile domeniul agriculturii şi silviculturii – 1 454,1 lei. Pe parcursul anului acestea au scăzut cu 0,3%. O scădere a salariilor a fost înregistrată şi în construcţii – cu 13% şi în industria extractoare – cu 8,5%.
Cele mai bine plătite munci sînt la întreprinderile cu capital străin, unde salariul mediu ajunge la 4 132,1 lei. Salariul mediu al angajaţilor în companiile de transport şi comunicaţii echivalează cu aproape 10,3 mii lei, în energie electrică şi termică, gaze şi apă – 7,9 mii lei.
În anul 2010 Guvernul prognozează un salariu mediu de 2950 lei.”
Citesc şi mă încearcă rîsul, pentru că imediat îmi amintesc de supercomedia realizată de Eldar Reazanov “Служебный роман”. Probabil, nimic nu s-a schimbat în acest sistem! Şi chiar dacă este şi ceva realitate în raportul amintit, atunci suprapuneţi cifrele din facturi cu cele enunţate de BNS, care mai are obişnuinţa să ne calculeze şi minimul de existenţă!
Şi ar mai fi ceva: Căuşeni “abundă” în întreprinderi producătoare şi cu capital străin, deaceea locuitorii de aici “vor lua cel mai aproape de inimă” anume aceste capitole… Şi oare cu ce ochi se vor uita piscicultorii la lucrătorii bancari!? Rîs cu plîns! Or, sărăcia unui om e o tragedie personală, pe cînd sărăcia a mii de oameni reprezintă doar o statistică.

AGENDA APARATULUI PRIMĂRIEI CĂUŞENI ÎN PERIOADA 8-13 FEBRUARIE


Categoria: Noutăți       Data: 7-02-2010, 12:00
Optimizarea cheltuielilor în instituţiile subordonate Primăriei Căuşeni- grădiniţele de copii şi cele două licee, precum şi a întreprinderilor municipale Apă-Canal şi Salubrizare şi Amenajare, a constituit subiectul de bază pus în discuţie în cadrul şedinţei operative a Aparatului, convocate de primarul oraşului Anatolie Zaremba.
Edilul căuşenean a cerut specialiştilor Primăriei să-şi intensifice lucrul, fiecare pe sectorul său de activitate, remarcînd că va cere de la fiecare lucrător în primul rînd rentabilitate. Primarul a specificat că în condiţiile de criză bugetară, în care se află actualmente administraţia oraşului, cere de la fiecare subaltern o atitudine serioasă şi responsabilă faţă de atribuţiile de serviciu.

În altă ordine de idei, dl Zaremba a cerut Întreprinderii Municipale Salubrizare şi Amenajare să pună la punct chestiunea referitor la patrimoniul instituţiei, să întreprindă toate acţiunile necesare referitor la răuplatnici şi să ia la control situaţia cu cîinii vagabonzi.
Totodată, primarul de Căuşeni a dispus membrilor Aparatului să verifice în mod special îndeplinirea deciziilor Consiliului orăşenesc Căuşeni.

LICITAŢIE!!!


Categoria: Noutăți       Data: 7-02-2010, 12:00
Consiliul orăşenesc Căuşeni comunică că în incinta Primăriei oraşului Căuşeni, cu sediul în or. Căuşeni, str. Meşterul Radu, 3, în Sala de şedinţe, pe data de 25 februarie 2010, la orele 14.00, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” a terenurilor proprietate publică:
*Cu destinaţie agricolă amplasat în sectorul 2701304- 69,2 ha,- 773580 lei.
*destinat construcţiei, amplasat în strada Dm. Cantemir, 34-2, – 0,02 ha,-28 420 lei.
*destinat „lot de lîngă casă”, amplasat str. N. Neaga, 18, cu 0, 0147 ha- 2022 lei.
*destinat „Grădini”, amplasat în str. Basarabia, 29-a, – 0, 0319 ha – 7490 lei.
*destinat „Grădini”, amplasat în str. Troada, 12-a, – 2436 lei.
La licitaţie sînt admişi cetăţeni ai Republicii Moldova şi asociaţiile lor-
*persoane fizice şi juridice din Republica Moldova,
*participanţii la licitaţie vor prezenta organizatorului nu mai tîrziu de 24 februarie 2010, pînă la ora 17.00, următoarele documente: cererea după forma stabilită, actul ce identifică persoana cumpărătorului, (persoane juridice- statututl şi certificatul de înregistrare) autentificate de notariat.
*documentul bancar ce confirmă depunerea unui acont de 2 procente din preţul iniţial de vînzare a terenului (contul de decontare va fi adus la cunoştinţă de către Primărie).
Persoanele fizice din Republica Moldova achită o taxă de participare în mărime de 70 de lei, persoanele juridice – 140 de lei, pentru un teren solicitat.
Vizitatorii licitaţiei achită costul biletelor de intrare a cîte 5 lei pentru locul de desfăşurare a licitaţiei.
Telefoane de contact: 2- 22 – 33, 2- 24 -58.

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR ECONOMICI!


Categoria: Noutăți       Data: 7-02-2010, 12:00
PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂUŞENI ATENŢIONEAZĂ toţi agenţii economici care activează în teritoriul centrului raional că INSPECTORATUL FISCAL DE STAT pe raionul Căuşeni vă aduce la cunoştinţă că în conformitate cu modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010, plăţile ce constituie veniturile componenţei de bază a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se vor vira conform următoarelor rechizite bancare:
Beneficiar MF-TT Căuşeni,
Codul fiscal 100660100037,
Contul bancar 226608,
Banca beneficiară Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat,
Codul băncii TREZMD2X,
Contul trezorerial de incasări 12230402701, 2701 este codul statistic al localităţii contribuabilului conform CUATM şi după care se repartizează veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, adică veniturile Primăriei Căuşeni.

ÎNCĂ O DATĂ DESPRE CULTURA DESERVIRII!


Categoria: Noutăți       Data: 6-02-2010, 12:00
În marea mea naivitate, deşi parcă aş fi „femeie cu carte” cum m-a numit într-o zi în piaţă o mătuşă vînzătoare (sărut mîna, Doamnă, pentru o vorbă bună), consideram că bădărănia deservirii sovietice s-a dus în istorie odată cu regimul, dar nişte întîmplări de ultimă oră m-au făcut să am dubii.
Ceva zile în urmă duc la reparaţie o pereche de cizme, unde de fapt era vorba de un fleac, dar în fine- eu ştiu să scriu, iar ciubotarul să coase papuci, şi să fim buni să ne facem fiecare lucrul. Nu vreau să fac antireclamă, dar recomand tuturor celor care tînjesc după grosolănia celei ce se numea înainte „сфера бытового обслуживания” să apeleze la serviciile unui prestator dintr-un impunător edificiu din centrul oraşului. Pentru că acolo mai persistă atributele, care mai mulţi ani în urmă ar fi făcut subiecte pentru jurnalul televizat „Фитиль”, iar azi e deja şi cu alte conotaţii.
Stă, dragă, un venetic în ţara mea, care în zeci de ani nu s-a trudit să înveţe barem bineţea acestui popor, şi în scurta mea pauză de prînz, pe care am jertfit-o nenorocitelor de cizme rupte, îmi distruge nervul cu cicăleli şi şicane, peste pragul de a le suferi, iar la întrebările, care în mod normal că le aveam ca orişice client care urmează să dea bani pentru un serviciu prestat, mi se răspundea de parcă eram vinovata seismului din Haiti. Plus la asta, hai să fiu rea pînă la urmă! mi-l cerea pe dracu pentru un lucru de care macăr nu-şi asuma răspunderea, adică slabă nădejde să fi ţinut ciubotele mai mult de o săptămînă. Într-un final, trimiţîndu-l în gînd la origini, mi-am luat marfa şi am ieşit, ulterior găsind şi alt meşter, şi altă atitudine şi alt preţ. Da, dar cine îmi restituie obida, emoţiile negative şi dispoziţia proastă pentru restul zilei!?
Este un caz doar, dar credeţi-mă că aş avea a vă spune multe la acest capitol- şi cum am stat 15 minute într-un magazin, împreună cu încă vreo cinci inşi, să aştept pînă vînzătoarea îşi va lua cafeaua, pălăvrăgind între timp la telefon cu o amică cum a dormit aseară cu Petrea Teclei, cum am venit acasă cu 750 grame de producţie în loc de kilogramul cerut, etc, etc. Or, jalbele similare auzite de la mai mulţi căuşeneni, mă fac să-mi pun mai multe întrebări:
-sîntem oare proşti noi, consumatorii, şi pînă cînd vom permite obrăznicii şi porcării la alde mulţi şmecherilă;
-cînd totuşi se va vedea la Căuşeni activitatea acelor servicii care răspund de disciplina muncii, standardizare şi metrologie, şi pînă la urmă nu mă interesează care structură şi cum se numeşte, dar TREBUIE să-mi asigure un cîntar de control în piaţă, garanţia că nu voi cumpăra o găină de-o vîrstă cu Partidul Comunist din Angola, dezgheţată şi îngheţată de multe ori, dovadă fiind izul de hoit, ce îl emană cînd o aduci acasă şi parcă ai fi gata s-o arunci în rolă. Totodată, vreau să ştiu, care este instituţia, în stare să pună capăt acestei boiernăcii moldoveneşti cu nume avere privată, în drept să dervelească onoarea omului doar pentru că el e stăpînul şi face ce vrea!!!
Întrebări sînt o mulţime, însă nu ştiu de ce mi se pare că ar fi un răspuns comun- atunci, cînd cei numiţi clienţi vor prinde la minte şi nu vor mai călca pragul întreprinderii cu stăpîni rîtoşi, şi poate doar atunci cînd le va mirosi a bancrotizare vor înţelege că cel care le asigură venitul trebuie lins şi pupat şi-n frunte!
Apropo, cine din căuşeneni îmi răspunde- cînd ultima dată a cerut undeva condica de plîngeri şi reclamaţii, şi respectiv care din autorităţi poate să-mi demonstreze că aceste documente sînt verificate, iar în baza inscripţiilor făcute au fost întreprinse acţiuni concrete cu penalizări şi sancţionări!? Se pare că am să aştept răspunsul mult şi bine.
Capul sus, atenţie la cîntar şi dacă limba este în stare să vă protejeze demnitatea în unele cazuri, poate punem la punct şi această problemă!
Sănătate, că săptămîna trece repede. Cu mult drag, a Voastră LG.

FUGA, FUGA, DOI COPII, FUGA, FUGA, PRIN CÎMPII… şi de ce nu la gradiniţă!?


Categoria: Noutăți       Data: 6-02-2010, 12:00
Problema grupelor de creşă este actuală nu de acum, ci încă din luna decembrie cînd se aprobau bugetele de diferit nivel.
Le luăm pe toate la rînd:
1.Bugetul de stat nu a prevăzut cheltuieli pentru grupe de creşă, pe motiv că mamele cu bebeluşi primesc subsidii de la stat pentru întreţinerea copiilor pînă la 3 ani.
2.Bugetul raional a fost foarte ascultător şi a respectat într-u totul legea supremă, chiar dacă se ştie bine că se mai pot face abateri, şi să „moară capra vecinului” dacă îşi închipuie cineva de la Consiliul raional că poate cineva întreţine un copil pînă la trei ani cu cca 100-200 lei lunar, cît este prevăzut.
3.Şi în final bugetul oraşului, care a fost acuzat de toate păcatele pe lume. Nu intrăm în detalii, doar explicăm că în seama Primăriei i-au fost puse sarcini, ce trebuie îndeplinite „macăr crapă”, dacă vreai să fii putere locală.
Bun, s-ar fi descurcat ea, Primăria Căuşeni, dacă ar fi fost ceva mai liberă la capitolul finanţe. Pînă la urmă interesul copiilor a fost mai presus de toate reglarile de conturi dintre Guvern, noua putere, Consiliul raional, Primărie, mai ales după ce au început a umbla pe uşi delegaţii de părinţi şi bunei. Oricum, chiar dacă la început de an a fost închis contul Primăriei, şi toţi funcţionarii, care barem tangenţial au treabă cu banii publici ştiu şi cunosc bine din experienţă că începutul anului este cel mai problematic, unde este vorba de achiziţii, transferuri şi finanţări.
Liniştim pe toată lumea interesată- grupele de creşă vor activa, nici un cadru pedagogic nu va fi disponibilizat, iar cum toate aceste vor fi posibile, rămîne la discreţia puterii locale, pentru că de aia şi se numeşte putere!

FACEM PIAŢA!


Categoria: Noutăți       Data: 5-02-2010, 12:00
Facem piaţa, dacă avem unde şi ce procura, pentru că gerul de afară a făcut ravagii între tîrgoveţi. Adică nu în toţi, pentru că au rămas şi dintre cei mai curajoşi care ţin la propria afacere în aşa măsură că ies în piaţă macăr să crape lemnele de frig (dar cartofii!).
Nici nu se discută de comercianţii care pe vreme rece se pot piti în încăperi, aceştia chiar sînt boierii tîrgului de iarnă!
Oricum, cu ger sau fără, de foame în această săptămînă n-a pierit nimeni pentru că s-a găsit de toate: cartofi la preţul de 6-7 lei pentru un kilogram, morcov- 7-8 lei, ceapă- 6 lei, varză 8 lei pentru un kilogram, mere, în funcţie de calitate 7-10 lei, sfeclă – 6 lei, ridiche de toamnă- 8 lei, citrice- 20-25 lei pentru un kilogram, usturoiul- 22-25 lei per kg. Amatorii de ciuperci au trebuit să uşureze buzunarul de la 35 pînă la 45 lei pentru un kilogram, iar dacă au mai avut nevoie şi de verdeaţă pentru tocană, atunci au achitat cîte 2-3 lei pentru legătură.
Carnivorii nu au avut parte de mari surprize – carnea a rămas la acelaşi preţ de 75-90 lei pentru kilogram, în funcţie de categorie, slănina- 35 lei, picioarele de porc- 35 lei pentru kg şi oasele, foarte bune pentru o ciorbă- 20-25 lei pentru un kilogram.
Cumpărături reuşite şi la preţuri ce vi se potrivesc!

ÎNCĂ UN ATU PE EŞICHIERUL POLITIC


Categoria: Noutăți       Data: 3-02-2010, 12:00
Săptămîna trecută, la Căuşeni, a mai apărut o formaţiune politică teritorială, pretinsă a fi un ATU pe eşichierul politic al ţării – „Partidul Moldova Unită- Единая Молдова”.
Adunarea de constituire s-a produs sîmbătă, 23 ianuarie, cu o sală arhiplină.
Preşedintele organizaţiei primare Căuşeni, în urma unui vot unanim, a fost desemnat dl Anatolie Zaremba, cu vicepreşedintele Andrei Şumleanschi.
Din start a fost specificat că partidul se va menţine de o politică socială- spre binele şi în folosul societăţii.
Ca să fie clar pentru toată lumea că noul partid îşi propune o politică departe de divagări deşarte şi presupune o politică socială:
Extrase din programul electoral al partidului, analizate şi repartizate de către Asociaţia ADEPT pe şase domenii prioritare: politici economice; politici sociale; salarii, pensii, burse; reglementarea diferendului transnistrean; atitudinea faţă de UE; atitudinea faţă de CSI.
Politici economice
scutirea de impozite a întreprinderilor mici pentru 3 ani şi reducerea impozitelor cu 50% pentru următorii 2 ani;
protecţia businessul-ui mic de influenţele corupţiei şi ale lumii interlope;
introducerea unui impozit unic şi simplu aplicabil pentru întreprinderile mici;
elaborarea şi implementarea contabilizării simplificate, crearea unui formular unic de raportare o dată pe an;
lărgirea considerabilă a spectrului de activităţi aplicabile unui singur patent;
crearea unor condiţii favorabile pentru orientarea business-ului mic spre însuşirea ultimilor tehnologii şi producerea unor servicii sau produse de cea mai înaltă calitate tehnologică;
echivalarea investiţiilor în economia autohtonă a cetăţenilor ce lucrează peste hotare, cu investiţiile străine;
eliberarea de impozitare pe parcursul unui an, a agenţilor economici ce se află la оnceput de activitate şi lucrează în sectorul de producere a economiei;
crearea locurilor şi condiţiilor de muncă pentru cetăţenii Moldovei;
introducerea controlului regulat din partea Guvernului asupra formării preţurilor;
reglementarea preţurilor la produsele şi articolele de primă necessitate;
micşorarea impozitelor pentru biznessul mic şi mediu până la 10%, creând în acest fel condiţii pentru dezvoltarea lui şi mărind incasările bugetare.
Politici sociale
achitarea compensaţiilor lunare populaţiei sărace, pensionarilor, mamelor singure şi familiilor cu mulţi copii, în dependenţă de rata inflaţiei şi creşterea preţurilor în ţară;
revizuirea legislaţiei privind pensia pentru femei, care au educat mai mult de 3 copii, în vederea reducerii cenzului de vârstă pentru pensionare de la 55 ani;
lichidarea completă a fenomenului de abandon al copiilor;
elaborarea şi realizarea programului de stat “Familia tânără”, care presupune crearea unui sistem de creditare preferenţială a familiei tinere pentru soluţionarea problemei locuinţei, educaţiei copiilor, dezvoltarea afacerilor de familie;
elaborarea unui program specializat de stat pentru a-i interesa pe tineri de viaţa în Moldova;
elaborarea Pactului Naţional al ocupării tineretului;
asigurarea garantată cu servicii a tinerilor specialişti;
garantarea de către stat a educaţiei gratuite;
majorarea salariilor lucrătorilor sferei învăţământului, medicinei şi culturii până la nivelul celor mai remunerate funcţii în republică;
diferenţierea sistemului de plată pentru instruire, reieşind din venitul familiilor copiilor instruiţi;
asigurarea copiilor nevoiaşi din şcoli şi licee cu alimentare calorică caldă de 2 ori pe zi din contul defalcărilor bugetare;
depolitizarea conducerii sistemului de оnvăţământ şi retragerea ei de sub influenţa partidelor;
asigurarea asistenţei medicale gratuite.
Salarii, pensii, burse
stabilirea unui nivel reglabil al burselor şi pensiilor care să se încadreze în minimul de existenţă;
fixarea unor salarii demne oamenilor muncii;
majorarea salariilor lucrătorilor bugetari până la nivelul coşului de consum.
Reglementarea diferendului transnistrean
Atitudinea faţă de CSI
dezvoltarea relaţiilor cu Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Cazahstan şi alte state din CSI.Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar