Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

ŞANSE PENTRU REANIMAREA LOCAŞULUI CULTURAL DIN SECTORUL CĂUŞENI VECHI


Categoria: Noutăți       Data: 14-12-2009, 12:00
Clubul din sectorul Căuşeni Vechi pînă mai nu de mult amintea o încăpere departe de aspiraţii culturale şi idei de frumos. O sală întunecoasă, fără geamuri, cu vagi rămăşiţe ale unei reparaţii efectuate încă în secolul trecut, amintind mai degrabă un grajd decît locul unei concentraţii spirituale. Uneori aici se desfăşurau discoteci, după factură şi prestanţă asemănîndu-se cu bodegile din Cikago anilor 30.
În această toamnă au ajuns „mîinele” administraţiei locale şi pînă la acest cămin cultural. Iniţial chestiunea a fost pusă în agenda de lucru a Consiliului orăşenesc Căuşeni, care a decis alocarea a peste 35 mii de lei pentru lucrările de reconstrucţie şi reparaţie a Clubului. Astfel, un perete compact a fost deschis cu instalarea a două geamuri termopan. Printr-o fereastră a fost despărţită şi încăperea de serviciu de sala mare. Afară de aceasta, pereţii urmează să fie prelucraţi cu teracotă, cu fixarea lespezilor de oglindă cu bare necesare pentru orele de dans.
Conform directorului Clubului din sectorul Căuşeni Vechi, Ion Cernei, volumul de lucru amintit constituie prima etapă din planul de acţiuni menit să reanimeze activitatea acestui locaş cultural. O dată cu finalizarea lucrărilor de renovare nominalizate în cadrul Clubului se preconizează lansarea unui Studiou de creaţie şi deschiderea unui cerc de dansuri. Iar în primăvară se intenţionează construcţia unei anexe la clădire, spaţiu prevăzut pentru o sală de forţă.
Reanimarea Clubului din sectorul Căuşeni Vechi este multaşteptată de populaţia din partea locului, mai ales de copii şi adolescenţi, care ar merge cu plăcere la activităţi extraşcolare undeva mai aproape de casă.

CE FACE APARATUL PRIMĂRIEI CĂUŞENI ÎN PERIOADA 14-19 DECEMBRIE


Categoria: Noutăți       Data: 10-12-2009, 12:00
Activitatea specialiştilor Aparatului Primăriei Căuşeni pe parcursul săptămînii trecute a fost axată pe problemele curente ale oraşului, în conformitate cu Planul de lucru. Actuală rămîne a fi pregătirea oraşului pentru sărbătorile de Revelion şi Crăciun. În acest sens Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba s-a arătat nemulţumit de faptul cum îşi decorează sediile agenţii economici din oraş. Potrivit edilului, se lucrează insuficient de operativ, iar la jumătate de decembrie aspectul centrului este departe de sărbătoare. De asemenea în această săptămînă este termenul limită pentru amplasarea principalului Pom de Crăciun în oraş. Lucrătorii Întreprinderii Municipale Salubrizare şi Amenajare au primit deja dispoziţiile necesare pentru asezonarea bradului, achiziţionat de Primăria Căuşeni de la Ocolul Silvic Căuşeni.
Continuă distribuirea lemnelor de foc pentru persoanele socialmente vulnerabile, însă listele vor fi revizuite, deoarece mulţi dintre beneficiarii incluşi sînt departe de ceea ce este categorie defavorizată. Pentru confirmarea listelor primarul a dispus deplasarea în teritoriu a unei comisii din partea specialiştilor Primăriei şi consilierilor orăşeneşti care vor verifica temeiul includerii beneficiarilor în listele pentru distribuirea lemnelor de foc.

Totodată, Anatolie Zaremba a cerut specialiştilor responsabili să facă o investigaţie în oraş a construcţiilor sau altor lucrări urbanistice, efectuate fără autorizaţia Primăriei, prejudiciind astfel bugetul oraşului. Toate actele respective urmează să fie întocmite pînă la finele săptămînii, cu sancţionarea persoanelor găsite vinovate de nerespectarea prevederilor legale.

Ce va fi?

Începînd cu 21 decembrie, în instituţiile de învăţămînt din subordinea Primăriei se vor desfăşura tradiţionalele matinee de Revelion. Pînă atunci administraţiile grădiniţelor trebuie să coordoneze toate prescripţiile necesare cu Centrul Medicină Preventivă, ţinînd cont de pandemia gripală.
La 20 decembrie se vor face totalurile Concursului „Toamna de Aur”, iniţiat de Primăria Căuşeni pentru elevii din oraş. Copiii şi-au încercat puterile în poezie, pictură, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate. Gala laureaţilor este programată în biroul primarului care va felicita personal pe cei mai talentaţi tineri căuşeneni.

CALCULĂM BANII!


Categoria: Noutăți       Data: 4-12-2009, 12:00
Pînă la finele anului Consiliul orăşenesc Căuşeni urmează să aprobe bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2010. În acest an, pentru prima dată s-ar putea ca Centrul raional să aibă un buget cu deficit.
Despre principalele aspecte ale bugetului oraşului Căuşeni în anul viitor relatează Sofia Prisăcaru, specialist pentru planificare în cadrul Aparatului Primăriei Căuşeni.
Pentru anul 2010 se propune spre aprobare bugetul or. Causeni unde sînt luate în consideraţie toate problemele din oraş.
Veniturile bugetului or. Causeni sînt formate din:
-venituri proprii care sînt impozitul funciar persoanelor juridice si fizice din teritoriu, impozitul pe bunurile imobiliare persoanelor juridice si fizice din teritoriu, taxele locale pentru colectarea carora isi asuma raspundere Primaria orasului;
-defalcari de la veniturile regularizatorii de stat care sunt alocate de catre Consiliul
raional Causeni unde la impozitul pe venit din salariu care se colecteaza in teritoriu nu s-au alocat defalcari pentru bugetul or. Causeni pe anul 2010.
-transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat care sunt alocate prin intermediul consiliului raional Causeni, pentru bugetul or. Causeni este alocată suma de 10442.6 mii lei pentru finantarea institutiilor de invatamint din subordinea primariei care nu acopera toate cheltuelile acestor institutii deplin, pentru aceste
necesitati Primaria orasului mai preconizeaza suma de 1757.4 mii lei.
La compartimentul cheltueli ale bugetului se propune sa fie acoperite financiar
toate necesitatile orasului pentru anul 2010 ; finantarea bibliotecilor nr. 1 si 2 , acoperire financiara pentru o buna activitate a clubului din Causeni Vechi; sunt prognozate surse financiare pentru plata indemnizatiei copiilor tutelati in suma de 168.0 mii lei ; pentru activitatea centrului „Alter Ego” se propun surse financiare in suma de 401.1 mii lei; se prognozeaza surse financiare pentru a desfasura masuri culturale si sportive pe parcursul anului 2010.
O mare atentie este acordata sectorului de amenajare a orasului unde se propune spre finantare plata energiei electrice folosita pentru iluminarea locurilor publice din oras, asigurarea curateniei si evacuarea gunoiului din locurile publice in suma de 300.0 mii lei. Se prognozeaza surse financiare pentru executarea lucrarilor de proiectare a planului urbanistic si lucrarile de proiectare pentru asigurarea cu gaze naturale a sectorului locativ Grigore Grigoriu. La fel se tine la evidenta situatia drumurilor locale pentru care se propune sa fie alocate surse financiare pentru reparaţie parţială. Intr-un timp scurt acest proiect al bugetului va fi propus spre aprobare Consiliului orăşenesc Causeni.

DE CE VREA SĂ DIVORŢEZE PRIMĂRIA CĂUŞENI DE OFICIUL STĂRII CIVILE


Categoria: Noutăți       Data: 3-12-2009, 12:00
Cînd o relaţie depăşeşte posibilităţile de convieţuire părţile se despart. Iată aşa s-a întîmplat în cazul Primăriei oraşului Căuşeni care aproape trei decenii stă împreună în aceeaşi casă cu Oficiul Stării Civile, dar nu mai vrea, mai bine zis nu că n-ar vrea, dar nu mai poate.
Despre această problemă în ultimul timp se vorbeşte mult, cu rost şi fără, în cunoştinţă de fapte şi mai puţin. Da, cca 30 de ani în urmă cînd a fost dat în exploatare actualul sediu al Primăriei oraşului Căuşeni, pe atunci Sovietul orăşenesc, clădirea a fost împărţită cu Oficiul Stării Civile. Or, atîta timp, cît cele două structuri nu s-au deranjat reciproc – a fost bine şi frumos, însă copiii au crescut, s-au mărit, au alte cerinţe şi necesităţi şi nu mai încap în aceeaşi casă.
Sînt oare de comparat atribuţiile de serviciu şi responsabilităţile Oficiului Stării Civile de peste 25 de ani în urmă cu cele actuale. La fel cum sînt de necomparat potenţialul şi infrastructura oraşului Căuşeni din ultimele decenii ale secolului trecut cu cele ale urbei de azi. Ambele instituţii presupun lucru cu oamenii şi cine s-ar găsi vinovat în faptul că din momentul edificării clădirii Primăriei numărul de cetăţeni ai oraşului a crescut de ori, iar OSC demult deserveşte la nivel de raion, cu prestarea unui număr impunător de servicii, multe dintre care care pe vremea sovietică miroseau a răcoare şi locuri împădurite.
Să încerce cineva, care bunăoară este un fericit şi nu a avut vreodată de scos vreun certificat de la Primărie sau de la Oficiul cu pricina, şi să se facă cu un ochi în sediul de pe Meşterul Radu, 3, în zilele de primire. Are toată garanţia că va retrăi nostalgia cozilor ex-sovietice după încălţăminte bulgărească sau bomboane „Lapte de pasăre”. Etajul 1 reprezintă un fel de turnul Babel aliaj cu balamuc- sute de persoane înghesuite, istovite de stat în picioare, pentru că aici elementar nu sînt barem nişte bănci, unde ar putea să se lase o femeie însărcinată, un om în vîrstă, o mamă cu un prunc în braţe, nemaivorbind de un îndurerat care stă cu mortul pe laiţă, pentru că vezi bine la Oficiul Stării Civile nu doar se cîntă marşul lui Mendelson, dar se mai eliberează şi certificate de naştere, de moarte, de divorţ etc etc.
Pe acelaşi etaj cu OSC se află şi cîteva birouri de-ale Primăriei, care de asemenea au mult de lucru cu populaţia- probleme taxe locale şi impozite, inginerul cadastral, contabilitatea, secţia cadre, casieria: caz real cum făcea haz de necaz într-o zi de primire un domn, afirmînd că pînă şi-a făcut drum la inginerul cadastral nu mai înţelegea după ce a venit – după pămînt sau după mireasă.
În criză de spaţiu se află la rîndul lor şi angajaţii Oficiului Stării Civile, care nu au un birou special amenajat pentru audienţa cetăţenilor, să-i vezi numai pe unii cum completează formularele de cereri- pe braţe, pe genunchi, pe spate. Lăsăm deoparte capitolul arhivei pentru că nu ne ajunge un ziar.
În fine, este clar şi limpede că cele două instituţii bugetare ar trebui să-şi zică adio- fără ceartă, scandal, diferite insinuări şi substraturi, ci dimpotrivă elegant şi civilizat, cum le-ar sta bine la două case mari de stat. Fostul minister al dezvoltării informaţionale să ia la control problema arendării altui spaţiu pentru Oficiul de la Căuşeni, în aşa fel ca structura să aibă doar de cîştigat.
Şi la final, întru satisfacţia curiozităţii- ce va face Primăria cu birourile eliberate. Cu siguranţă nu le scoate de vînzare. Poate în sfîrşit vor avea o sală de şedinţe consilierii orăşeneşti, contabilii vor fi dispersaţi în două birouri, şi poate cade chilipir pe capul specialistului pentru planificare, care în timp ce calculează bugetul are de auzit multe minuni despre preţul imobilului, autorizaţii, piaţă şi altele pentru că împarte acelaşi birou cu colegii respectivi.

DE CE VREA SĂ DIVORŢEZE PRIMĂRIA CĂUŞENI DE OFICIUL STĂRII CIVILE


Categoria: Noutăți       Data: 2-12-2009, 12:00
Cînd o relaţie depăşeşte posibilităţile de convieţuire părţile se despart. Iată aşa s-a întîmplat în cazul Primăriei oraşului Căuşeni care aproape trei decenii stă împreună în aceeaşi casă cu Oficiul Stării Civile, dar nu mai vrea, mai bine zis nu că n-ar vrea, dar nu mai poate.
Despre această problemă în ultimul timp se vorbeşte mult, cu rost şi fără, în cunoştinţă de fapte şi mai puţin. Da, cca 30 de ani în urmă cînd a fost dat în exploatare actualul sediu al Primăriei oraşului Căuşeni, pe atunci Sovietul orăşenesc, clădirea a fost împărţită cu Oficiul Stării Civile. Or, atîta timp, cît cele două structuri nu s-au deranjat reciproc – a fost bine şi frumos, însă copiii au crescut, s-au mărit, au alte cerinţe şi necesităţi şi nu mai încap în aceeaşi casă.
Sînt oare de comparat atribuţiile de serviciu şi responsabilităţile Oficiului Stării Civile de peste 25 de ani în urmă cu cele actuale. La fel cum sînt de necomparat potenţialul şi infrastructura oraşului Căuşeni din ultimele decenii ale secolului trecut cu cele ale urbei de azi. Ambele instituţii presupun lucru cu oamenii şi cine s-ar găsi vinovat în faptul că din momentul edificării clădirii Primăriei numărul de cetăţeni ai oraşului a crescut de ori, iar OSC demult deserveşte la nivel de raion, cu prestarea unui număr impunător de servicii, multe dintre care care pe vremea sovietică miroseau a răcoare şi locuri împădurite.
Să încerce cineva, care bunăoară este un fericit şi nu a avut vreodată de scos vreun certificat de la Primărie sau de la Oficiul cu pricina, şi să se facă cu un ochi în sediul de pe Meşterul Radu, 3, în zilele de primire. Are toată garanţia că va retrăi nostalgia cozilor ex-sovietice după încălţăminte bulgărească sau bomboane „Lapte de pasăre”. Etajul 1 reprezintă un fel de turnul Babel aliaj cu balamuc- sute de persoane înghesuite, istovite de stat în picioare, pentru că aici elementar nu sînt barem nişte bănci, unde ar putea să se lase o femeie însărcinată, un om în vîrstă, o mamă cu un prunc în braţe, nemaivorbind de un îndurerat care stă cu mortul pe laiţă, pentru că vezi bine la Oficiul Stării Civile nu doar se cîntă marşul lui Mendelson, dar se mai eliberează şi certificate de naştere, de moarte, de divorţ etc etc.
Pe acelaşi etaj cu OSC se află şi cîteva birouri de-ale Primăriei, care de asemenea au mult de lucru cu populaţia- probleme taxe locale şi impozite, inginerul cadastral, contabilitatea, secţia cadre, casieria: caz real cum făcea haz de necaz într-o zi de primire un domn, afirmînd că pînă şi-a făcut drum la inginerul cadastral nu mai înţelegea după ce a venit – după pămînt sau după mireasă.

În criză de spaţiu se află la rîndul lor şi angajaţii Oficiului Stării Civile, care nu au un birou special amenajat pentru audienţa cetăţenilor, să-i vezi numai pe unii cum completează formularele de cereri- pe braţe, pe genunchi, pe spate. Lăsăm deoparte capitolul arhivei pentru că nu ne ajunge un ziar.
În fine, este clar şi limpede că cele două instituţii bugetare ar trebui să-şi zică adio- fără ceartă, scandal, diferite insinuări şi substraturi, ci dimpotrivă elegant şi civilizat, cum le-ar sta bine la două case mari de stat. Fostul minister al dezvoltării informaţionale să ia la control problema arendării altui spaţiu pentru Oficiul de la Căuşeni, în aşa fel ca structura să aibă doar de cîştigat.

Şi la final, întru satisfacţia curiozităţii- ce va face Primăria cu birourile eliberate. Cu siguranţă nu le scoate de vînzare. Poate în sfîrşit vor avea o sală de şedinţe consilierii orăşeneşti, contabilii vor fi dispersaţi în două birouri, şi poate cade chilipir pe capul specialistului pentru planificare, care în timp ce calculează bugetul are de auzit multe minuni despre preţul imobilului, autorizaţii, piaţă şi altele pentru că împarte acelaşi birou cu colegii respectivi.

Agenţii economici din Căuşeni trebuie să asigure aspectul de sărbătoare al oraşului


Categoria: Noutăți       Data: 2-12-2009, 12:00
Miercuri, 2 decembrie, Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba a convocat într-o şedinţă de lucru un şir de agenţi economici din oraş. Au fost prezenţi peste 20 de directori de întreprinderi şi unităţi comerciale cu activitate preponderent în centrul oraşului. Problemele examinate au ţinut de onorarea contribuţiilor faţă de bugetul orăşenesc, procedurile de eliberare a autorizaţiilor şi achitarea taxelor locale. Totodată, au fost puse în discuţie şi subiecte de salubrizare şi amenajare. Primarul a cerut ca în preajma fiecărei unităţi comerciale din oraş să fie ordine şi curăţenie, iar în ajunul Revelionului şi Crăciunului sediile şi teritoriile adiacente să aibă aspect de sărbătoare.

Potrivit Mariei Cojocaru, specialist pentru relaţii cu publicul în cadrul Aparatului Primăriei Căuşeni, în prezent în oraşul Căuşeni activează 228 agenţi economici de diferită formă de înregistrare. Pe parcursul anului 2009 în oraş au încetat să funcţioneze 25 de întreprinderi, din diferite motive- migraţia proprietarilor, sumele exagerate de arendă a încăperilor şi altele.Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar