Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ce face Aparatul Primăriei Căuşeni în perioada 30 noiembrie-5 decembrie


Categoria: Noutăți       Data: 28-11-2009, 12:00
Şedinţa Aparatului Primăriei Căuşeni din 30 noiembrie a început într-o manieră solemnă, cu multe flori şi vorbe bune: una- pentru că aşa se procedează de obice cînd în colectiv este un sărbătorit şi a doua- pentru că omagiatul din această zi a fost chiar Primarul oraşului Anatolie Zaremba. Mai ales că a fost vorba de o aniversare, edilul căuşenean ajungînd la un jubileu de bărbat înţelept, lider experimentat cu ambianţă verificată. Urările de sănătate şi noroc pentru primar venite din partea Aparatului, dar şi întreprinderilor din gestiune, nu au exclus însă ordinea de zi a prinicpalei şedinţe din săptămînă, cînd se fac bilanturile ultimelor sapte zile cu programul următoarelor.
Asigurarea cu apă potabilă de la întreprinderea „Apă Canal”, alimentaţia grădiniţelor de copii din oraş etc.etc. au fost întrebările cu pondere din cadrul şedinţei operative a Aparatului Primăriei oraşului Căuşeni. Desigur că o mulţime de probleme care ar fi suscitat mai multă atenţie şi gălăgie ar fi fost mai aprig discutate în această lune, însă un jubileu e un jubileu şi a cerut masura sa de diplomaţie şi toleranţă.

Ce face Aparatul Primăriei oraşului Căuşeni în perioada 23-28 noiembrie


Categoria: Noutăți       Data: 22-11-2009, 12:00
Ordinea de zi, supusă dezbaterilor în cadrul şedinţei operative a Aparatului Primăriei oraşului Căuşeni, convocate luni, 23 noiembrie, de Primarul Anatolie Zaremba, a fost lansată cu examinarea unei probleme ce a deranjat mult populaţia din oraş pe parcursul zilelor de odihnă. Este vorba de faptul că sîmbătă şi duminică consumatorii care sînt asiguraţi cu apă de către Întreprinderea Municipală Apă Canal Căuşeni nu au avut apă. Cazul a stîrnit nemulţumirea Primarului care a dispus sancţionarea conducerii întreprinderii pe motiv că accidentul produs pe traseul de apeduct nu a fost eliminat în termene operative, lăsînd astfel orăşenii fără apă atunci cînd au cea mai mare nevoie de ea- în week-end, zile planificate de obicei pentru activităţi de menaj.
În regim de lucru curent Anatolie Zaremba a atenţionat asupra activităţii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare din gestiunea Primăriei, menţionînd că prioritare pentru grădiniţe trebuie să fie căldura în grupe şi alimentaţia sănătoasă.
În altă ordine de idei, edilul căuşenean s-a referit la procedura de distribuire a lemnelor de foc pentru persoanele defavorizate. Potrivit Primarului, între cei 84 de citadini, incluşi de către Consiliul orăşenesc Căuşeni în listele pentru a primi lemne de foc, figurează mulţi cetăţeni care sînt în situaţii departe de a fi numite critice. Mai mult ca atît, unii dintre beneficiarii de pe listele Primăriei vor primi de foc şi din partea secţiei asistenţă socială. În opinia lui Anatolie Zaremba, toate aceste detalii trebuie să fie verificate, iar ajutorul să fie primit acolo unde realmente este necesar.

TROFEUL VICTORIEI A AJUNS LA CĂUŞENI


Categoria: Noutăți       Data: 20-11-2009, 12:00
Începutul săptămînii curente la Căuşeni a fost marcat de un eveniment de înaltă tensiune emoţională mai ales pentru veteranii celui de-al doilea război mondial- într-o atmosferă solemnă căuşenenii au preluat Trofeul Victoriei de la raionul Ştefan Vodă. La Căuşeni panoplia a fost adusă de către preşedintele şi vicepreşedintele organizaţiei de veterani şi pensionari filiala Ştefan Vodă Nicolai Orlov şi Nichifor Cepchii. Iniţial oaspeţii din raionul vecin au fost primiţi de Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba în reşedinţa Primăriei oraşului Căuşeni, după care la monumentul eroilor căzuţi din Piaţa Prier a avut loc o manifestaţie festivă, în cadrul căreia a fost transmis Trofeul.
„Este o onoare pentru Căuşeni să găzduiască timp de 10 zile această relicvă şi ne vom strădui ca acţiunea în cauză să ajungă la inima fiecărui locuitor al oraşului, imortalizînd astfel memoria unuia dintre cele mai cumplite conflagraţii din secolul trecut”, – a subliniat în alocuţiunea sa Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba.
La rîndul lor, oaspeţii de la Ştefan Vodă au menţionat că pentru raionul vecin perioada cît a găzduit Trofeul Victoriei a fost de maximă responsabilitate, iar acţiunile înscrise în acest context au demonstrat încă o dată că acţiunile antinaziste din teritoriu nu sînt date uitării.
Trofeul Victoriei a fost preluat de veteranul Iurii Arhipov şi preşedintele organizaţiei de veterani şi pensionari Căuşeni Veaceslav Nigai, cu plasare temporară în Muzeul Memoriei din Liceul „Aleksandr Puşkin” din oraşul Căuşeni.
Trofeul Victoriei reprezintă un obuz uzat găsit în locul unor lupte feroce purtate în timpul celui de-al doilea război mondial pe teritoriul Ucrainei în cadrul operaţiunii Iaşi-Chişinău. Ideea panopliei transmisibile aparţine Organizaţiei de veterani din Ucraina, urmînd ca Trofeul Victoriei să fie găzduit cîte o decadă de fiecare raion din ţară. Acţiunea a demarat în martie 2008 în Ucraina, precedentele 10 zile Trofeul a stat la Ştefan Vodă, pînă la 26 noiembrie la Căuşeni, cu deplasări prin locurile teatrului de război, după care simbolul va merge la Cimişlia. Itinerarul este alcătuit în aşa fel ca să ajungă la Chişinău în ajun de 9 mai 2010 cînd se va consemna jubileul de 65 ani de la Victoria asupra dictaturii hitleriste.

Ce face Aparatul Primăriei Căuşeni în perioada 16-21 noiembrie


Categoria: Noutăți       Data: 14-11-2009, 12:00
Agenda şedinţei operative a Aparatului Primăriei Căuşeni, convocată luni, 16 noiembrie, de către Primarul Anatolie Zaremba, a fost axată pe problemele legate de reluarea procesului de studii în instituţiile preuniversitare şi preşcolare din gestiunea administraţiei oraşului. În special edilul s-a referit la funcţionarea sistemelor de încălzire, arătîndu-se nemulţumit de indiciile termometrelor în grădiniţe în dimineaţa zilei. În acest sens primarul a atenţionat asupra faptului că în unele grădiniţe nu au fost verificate şi aduse la condiţie operaţională reţelele de scurgere şi ventilare în cazangerii. Momentul urmează să fie pus la punct de către specialiştii responsabili din cadrul Primăriei pînă la finele zilei.

În acelaşi context Anatolie Zaremba a atenţionat asupra finisării lucrărilor de reparaţie capitală a sistemului de încălzire în Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir”. Prestatorul de servicii a prezentat documentele pentru plată însă nu toate, iar potrivit primarului fără actele de testare şi verificare a sistemului, Primăria îşi rezervează dreptul să nu achite facturile respective, deoarece chestiunea este principială fiind vorba de o şcoală.
De asemenea, începînd de luni, Primăria Căuşeni începe distribuirea lemnelor de foc pentru persoanele defavorizate, aflate într-o situaţie deosebit de complicată. Distribuirea se va efectua cu transportul Întreprinderii Apă-Canal Căuşeni, cu suportul lucrătorilor de la Salubrizare şi Amenajare. Or, în această ordine de idei Primarul a specificat că va ţine la control personal situaţia întru evitarea furturilor şi sustragerilor.

Comisia locativă din cadrul Primăriei Căuşeni a examinat cererile populaţiei


Categoria: Noutăți       Data: 12-11-2009, 12:00
Miercuri, 11 noiembrie, s-a întrunit în şedinţă Comisia locativă din cadrul Primăriei oraşului Căuşeni, sub preşedinţia viceprimarului Filip Ciobanu. Membrii comisiei prezenţi, între care consilierii orăşeneşti Galina Gudumac, Olga Moisei, Anatolii Luchianov, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni, Ludmila Volcenco, specialistul Primăriei pentru gospodărie comunală, drumuri şi construcţii, Victor Lebedev, precum şi reprezentantul Procuraturii, Alexandru Suruceanu, au examinat un set de cereri din partea populaţiei. Conţinutul petiţiilor a ţinut în special de solicitarea spaţiului locativ sau extinderea acestuia. Fiecare cerere a fost minuţios examinată, luîndu-se act de fiecare situaţie în parte, o problemă însă este că actualmente Primăria nu dispune de fond locativ. Totuşi, membrii Comisiei au decis să întreprindă o inventariere riguroasă a locuinţelor şi căminelor neprivatizate din oraş, sperîndu-se astfel în soluţionarea pozitivă a unor cereri din partea cetăţenilor, cel puţin acolo unde situaţia este mai complicată.

Pe care adrese din oraşul Căuşeni la 10 noiembrie sînt posibile deconectări ale energiei electrice


Categoria: Noutăți       Data: 9-11-2009, 12:00
Red Union Fenosa anunţă pentru marţi, 10 noiembrie, posibile deconectări ale energiei electrice în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate.
În oraşul Căuşeni pot fi operate deconectări pe următoarele adrese: or. Căuşeni – str. Burebista, Calea Ştefăneştilor, Dacia, Decebal, Mioriţa, Renaşterii, Siloci, Spartacus, Traianus. Deconectările vor fi operate în perioada de timp între orele 9.00 şi 17.00.

Ce face Aparatul Primăriei Căuşeni în perioada 9-14 noiembrie


Categoria: Noutăți       Data: 7-11-2009, 12:00
Problema nr.1 cu care a început luni, 9 noiembrie, şedinţa operativă a Aparatului Primăriei Căuşeni, prezidată de Primarul Anatolie Zaremba, a fost suspendarea asigurării cu gaze naturale în urma unei deflagraţii produse duminică dimineaţă, aproximativ la ora 4:35, la gazoductul magistral Razdelnaia-Ismail, în zona satelor Săiţi şi Opaci, raionul Căuşeni. Explozia s-a produs la conducta cu diametrul 820 mm, cu aprinderea gazului. Gazoductul respectiv asigură tranzitul gazelor naturale în direcţia balcanică pe teritoriul Republicii Moldova şi alimentează cu gaze localităţile din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă. Autorităţile dau asigurări că urmările avariei vor fi lichidate pînă la 11 noiembrie, iar potrivit unei dispoziţii emise de Anatolie Zaremba, deocamdată, grădiniţele de copii din oraş nu vor funcţiona pînă pe data de 15 noiembrie. În acelaşi timp primarul a dispus ca la discreţia administraţiilor instituţiilor preşcolare o parte din personal să fie expediată în concediu din cont propriu, pentru perioada cît grădiniţele nu vor fi operaţionale. Totodată, conform edilului, această vacanţă forţată să fie folosită pentru dezinfectarea şi igienizarea încăperilor atît grădiniţelor, cît şi liceelor din gestiunea Primăriei, activităţi oportune în contextul regimului de carantină, introdus de Ministerul Sănătăţii în legătură cu gripa pandemică.

Secţia de neurologie din cadrul Spitalului raional Căuşeni a primit cadouri din partea Primăriei oraşului Căuşeni


Categoria: ---       Data: 5-11-2009, 12:00
Marţi, 3 noiembrie, Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba a mers la Spitalul raional. Din fericire, deplasarea a fost departe de interes ce-ar viza condiţia sănătăţii edilului, fiind una de serviciu cu scop de caritate. Astfel, Anatolie Zaremba a avut de îndeplinit o misiune de onoare şi a dus un cadou din partea Primăriei Căuşeni pentru secţia de neurologie din cadrul Spitalului raional. Este vorba de un cuptor cu microunde şi un ceainic electric, obiecte care erau demult necesare pentru această secţie.
Veronica Postică, şefa secţiei neurologie, a mulţumit Primăriei pentru cele primite, menţionînd că le vor fi de folos în primul rînd bolnavilor, care vor avea posibilitatea să-şi încălzeasca merindele aduse de acasă, dar şi personalul va putea să ia o gustare caldă.
Deşi Spitalul raional nu ţine de subordinea Primăriei Căuşeni, administraţia oraşului are stabilite nişte bune relaţii de prietenie cu colectivul instituţiei, avînd o atitudine atentă atît faţă de pacienţi, cît şi faţă de colectiv. Este o tradiţie deja sosirea în fiecare an a lui Moş Crăciun de la Primărie cu cadouri pentru toţi copiii internaţi în perioada sărbătorilor de iarnă. Totodată, mai multe secţii din cadrul spitalului folosesc astăzi covoare, televizoare, alte obiecte de uz necesar, donate de administraţia oraşului.

Primăria Căuşeni a onorat 5 cupluri ajunse la nunta de aur


Categoria: Noutăți       Data: 2-11-2009, 12:00
A devenit deja o frumoasă tradiţie, încetăţenită de Primăria oraşului Căuşeni, să fie dusă o evidenţă de onoare a citadinilor, mai bine zis a cuplurilor care au înscrişi în cartea vieţii comună 50 de ani împreună. Şi aşa cum toamna este perioada nunţilor prin partea locului, în acest an, într-o vinere cînd octombrie s-a îngînat cu noiembrie, în sala de festivităţi ai Oficiului Stării Civile Căuşeni au fost adunate 5 perechi din oraş, ajunse la nunta de aur, evenimentul fiind în organizarea specialistului pentru cultură, tineret şi sport din cadrul Primăriei Căuşeni, Svetlana Boişteanu.
Dragulea Ana şi Sergiu, Tricolici Larisa şi Iosif, Pavlenco Lidia şi Ion, Cernenco Elena şi Grigore, Covalenco Ecaterina şi Gheorghe au înscris cîte o jumătate de secol de convieţuire, afirmîndu-se în acest răstimp drept nişte familii ce pot fi puse exemplu, de gospodari harnici şi de treabă, care au plătit din plin tributul sorţii- au întemeiat un cămin, au ridicat, educat şi au pus pe calea omeniei copii, iar astăzi au ajuns să se mîndreasca cu nepoţi pe potrivă.
Prezent la ceremonie, Primarul de Căuşeni Anatolie Zaremba, numit în glumă şi naş la astfel de manifestări, a venit cu felicitări şi urări de bine pentru „tinerii însurăţei” şi desigur cu cîte un plic cu bani, oportun cazului. Afară de Primar, cu cele mai frumoase cuvinte de respect şi pietate au fost copiii, nepoţii şi discipolii celor omagiaţi. În fine, conform tradiţiei, familiile amintite şi-au reconfirmat semnaturile de a fi împreună, însă de data aceasta în Cartea de Înregistrări de Onoare.

Ce face Aparatul Primăriei Căuşeni în perioada 2-7 noiembrie


Categoria: Noutăți       Data: 2-11-2009, 12:00
Încălzirea instituţiilor preşcolare din subordinea Primăriei Căuşeni a constituit subiectul primordial, abordat luni, 2 noiembrie, în cadrul şedinţei operative, convocate tradiţional la început de săptămînă de către Primarul Anatolie Zaremba cu Aparatul Primăriei. Edilul a fost informat de către specialiştii responsabili despre temperaturile care sînt înregistrate în grupele gradiniţelor din Căuşeni, menţionînd ca nivelul de cca 18 grade Celsius, stabilit potrivit rapoartelor prezentate, este insuficient. În aceasta ordine de idei Primarul a subliniat că este de nepermis să se facă economii pe sănătatea copiilor. În mod aparte dl Zaremba a relevat situaţia în grupele de creşă. Astfel, Primarul a dispus să fie investigată starea de lucruri şi în caz că încăperile unde stau micuţii sînt friguroase, atunci să fie neapărat schimbate.
De asemenea la ordinea zilei în şedinţa de luni au fost problemele asigurării cu apă în grădiniţele nr.1 şi 2, conectarea sistemului de încălzire în liceul teoretic „Dimitrie Cantemir”, procurarea mobilierului nou pentru biblioteca din aceeaşi instituţie, şi nu în ultimul rînd asigurarea cu produse alimentare în şcolile şi grădiniţele din oraş. Toate acestea urmează să fie soluţionate în regim de lucru urgent pe parcursul săptămînii.

Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar